Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
tire
/'taiə/
Jump to user comments
danh từ & ngoại động từ
 • (như) tyre
ngoại động từ
 • làm mệt mỏi, làm mệt nhọc
  • the long lecture tires the audience
   buổi thuyết trình dài làm cho người nghe mệt mỏi
 • làm chán
nội động từ
 • mệt, mệt mỏi
IDIOMS
 • to tire of
  • chán, không thiết
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đồ trang sức trên đầu (của đàn bà); đồ trang sức
ngoại động từ
 • trang điểm, trang sức
  • to tire one's head
   trang điểm cái đầu
Related words
Related search result for "tire"
Comments and discussion on the word "tire"