Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tear
/tiə/
Jump to user comments
danh từ, (thường) số nhiều
 • nước mắt, lệ
  • to shed tears
   rơi lệ, nhỏ lệ
  • to weep tears of joy
   mừng chảy nước mắt, mừng phát khóc
  • to move to tears
   làm cho cảm động ứa nước mắt
  • to keep back one's tears
   cầm nước mắt
  • full of tears; wet will tears
   đẫm nước mắt
 • giọt (nhựa...)
danh từ
 • chỗ rách, vết rách
 • (thông tục) cơn giận dữ
 • (thông tục) cách đi mau
  • to go full tears
   đi rất mau
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc chè chén say sưa
ngoại động từ tore; torn
 • xé, làm rách
  • to tear a piece of paper in two
   xé một tờ giấy làm đôi
  • an old and torn coat
   một cái áo cũ rách
 • làm toạc ra, cắt sâu, làm đứt sâu
  • to one's hand on a nail
   bị một cái đi làm toạc tay
 • kéo mạnh, giật
  • to tear one's hair
   giật tóc, bứt tóc
nội động từ
 • rách, xé
  • paper tears easily
   giấy dễ rách
IDIOMS
 • to tear along
  • chạy nhanh, đi gấp
 • to tear at
  • kéo mạnh, giật mạnh
 • to tear away
  • chạy vụt đi, lao đi
  • giật cướp đi
 • to tear down
  • giật xuống
  • chạy nhanh xuống, lao xuống
 • to tear in and out
  • ra vào hối hả; lao vào lao ra
 • to tear off
  • nhổ, giật mạnh, giật phăng ra
  • lao đi
 • to tear out
  • nhổ ra, giật ra, xé ra
 • to tear up
  • xé nát, nhổ bật, cày lên
 • to tear up and down
  • lên xuống hối hả, lồng lộn
 • to tear oneself away
  • tự tách ra, dứt ra, rời đi
Related search result for "tear"
Comments and discussion on the word "tear"