Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wound
/waund/
Jump to user comments
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của wind
danh từ
 • vết thương, thương tích
  • to inflict a wound on
   làm cho bị thương
  • to receive a wound
   bị một vết thương
  • the wounds of war
   những vết thương chiến tranh
 • vết băm, vết chém (trên cây)
 • (nghĩa bóng) điều làm tổn thương, điều xúc phạm; nỗi đau thương
  • a wound to one's pride
   điều xúc phạm lòng tự hào
  • to revive someone's wound
   gợi lại nỗi đau thương của ai
 • (thơ ca) mối hận tình
ngoại động từ
 • làm bị thương
  • wounded in the arm
   bị thương ở cánh tay
 • (nghĩa bóng) làm tổn thương, chạm đến, xúc phạm
  • to wound someone in his honour
   làm tổn thương đến danh dự của ai
  • wounded in one's affections
   bị tổn thương về tình cảm
Related search result for "wound"
Comments and discussion on the word "wound"