Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
bite
/bait/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cắn, sự ngoạm; miếng cắn; vết cắn
 • sự châm, sự đốt; nốt đốt (muỗi, ong...)
 • miếng (thức ăn); thức ăn
  • a bite of food
   một miếng ăn
  • without bite and sup
   không cơm nước gì cả
 • sự đau nhức, sự nhức nhối của vết thương
 • sự cắn câu (cá...)
 • sự bám chắt, sự ăn sâu (mỏ neo, phanh, đinh ốc...)
 • vị cay tê (gừng, hạt tiêu...)
 • (nghĩa bóng) sự châm biếm, sự chua cay (lời nói)
 • cỏ cho vật nuôi
(bất qui tắc) động từ bit; bitten
 • cắn, ngoạm
  • to bite one's nails
   cắn móng tay
 • châm đốt; đâm vào (gươm...)
  • to be badly bitten by mosquitoes
   bị muỗi đốt nhiều quá
 • làm đau, làm nhột; ăn mòn; làm cay tê (thức ăn)
  • the frost will bite the fruit blossom
   sương giá sẽ làm chột mầm quả
  • strong acids bite metals
   axit mạnh ăn mòn kim loại
  • peper and ginger bite the tongue
   hạt tiêu và gừng làm cay tê lưỡi
 • cắn câu ((nghĩa đen), (nghĩa bóng))
 • bám chắt, ăn sâu, bắt vào
  • the screw does not bite
   đinh ốc không bắt vào được
  • the anchor does not bite
   neo không bám chắc
  • the brake will not bite
   phanh không ăn
 • (nghĩa bóng) lừa bịp
IDIOMS
 • to bite off
  • cắn, cắn đứt ra
 • to be bitten with
  • say mê, ham mê (cái gì)
 • to bite the dust (ground, sand)
  • ngã xuống và chết
 • to bite one's lips
  • mím môi (để nén giận...)
 • to bite off more than one can chew
  • cố làm việc gì quá sức mình
 • once bitten twice shy
  • (xem) once
Related search result for "bite"
Comments and discussion on the word "bite"