Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sick
/sik/
Jump to user comments
tính từ
 • ốm, đau; ốm yếu; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khó ở, thấy kinh
  • a sick man
   người ốm
  • to be sick of a fever
   bị sốt
  • to be sick of love
   ốm tương tư
 • buồn nôn
  • to feel (turn) sick
   buồn nôn, thấy lợm giọng
  • to be sick
   nôn
 • (hàng hải) cần sửa lại, cần chữa lại
IDIOMS
 • sick [and tried] of
 • sick to death of
  • (thông tục) chán, ngán, ngấy
   • to be sick of doing the same work
    chán ngấy vì cứ làm mãi một công việc
 • sick at (about)
  • (thông tục) đau khổ, ân hận
   • to be sick at failing to pass the examination
    đau khổ vì thi trượt
 • sick for
  • nhớ
   • to be sick for home
    nhớ nhà, nhớ quê hương
ngoại động từ
 • xuýt (chó) ((thường), (mỉa mai) để ra lệnh cho chó săn)
  • sick him!
   sục đi!
Related search result for "sick"
Comments and discussion on the word "sick"