Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
feeling
/'fi:liɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự sờ mó, sự bắt mạch
 • sự cảm thấy; cảm giác, cảm tưởng
  • a feeling of pain
   cảm giác đau đớn
  • to have a feeling of safety
   có cảm tưởng an toàn
 • sự cảm động, sự xúc động
  • it would be difficult for me to put into words the feelings I experienced
   thật mà khó viết thành lời những sự xúc động mà tôi đã trải qua
 • sự thông cảm
 • (triết học) cảm tình
 • cảm nghĩ, ý kiến
  • the general feeling is against it
   ý kiến chung là không đồng ý với vấn đề ấy
 • (nghệ thuật) cảm xúc; sức truyền cảm
 • sự nhạy cảm
  • to have a feeling for music
   nhạy cảm về âm nhạc
 • (số nhiều) lòng tự ái
  • to hurt someone's feelings
   chạm lòng tự ái của ai
tính từ
 • có cảm giác
 • có tình cảm
 • xúc cảm, cảm động
 • nhạy cảm
 • thật tình, chân thật; sâu sắc
  • a feeling pleasure
   niềm vui thích chân thật
Related search result for "feeling"
Comments and discussion on the word "feeling"