Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
look
/luk/
Jump to user comments
danh từ
 • cái nhìn, cái ngó, cái dòm
  • to have a look at
   nhìn đến, ngó đến
 • vẻ, vẻ mặt, nét mặt, vẻ ngoài
  • an impressive look
   vẻ oai vệ
  • good looks
   vẻ đẹp, sắc đẹp
IDIOMS
 • one must not hang a man by his looks
 • do not judge a man by his looks
  • không nên trông mặt mà bắt hình dong
động từ
 • nhìn, xem, ngó, để ý, chú ý
  • look! the sun is rising
   nhìn kìa! mặt trời đang lên
 • mở to mắt nhìn, giương mắt nhìn
  • don't look like that
   đừng giương mắt ra như thế
 • ngó đến, để ý đến, đoái đến, lưu ý
  • look that the door be not left open
   lưu ý đừng để cửa bỏ ngỏ
 • mong đợi, tính đến, toan tính
  • do not look to hear from him for some time
   đừng có mong đợi tin gì của nó trong một thời gian nữa
 • hướng về, xoay về, quay về, ngoảnh về
  • the room looks west
   gian buồng hướng tây
 • có vẻ, giống như
  • to look healthy
   trông có vẻ khoẻ
  • it looks like rain
   có vẻ như trời muốn mưa
IDIOMS
 • to look about
  • đợi chờ
 • to look about for
  • tìm kiếm; nhìn quanh
 • to look about one
  • nhìn quanh
  • đắn đo, nghĩ kỹ trước khi có kế hoạch làm gì
 • to look after
  • nhìn theo
  • trông nom, chăm sóc
   • to look after patients
    chăm sóc người bệnh
  • để ý, tìm kiếm
 • to look at
  • nhìn, ngắm, xem
  • xét, xem xét
   • that is not the way to look at our proposal
    đó không phải là cách xem xét lời đề nghị của chúng tôi
   • he will not look at it
    nó không thèm nhìn đến cái đó, nó bác bỏ cái đó
 • to look away
  • quay đi
 • to look back
  • quay lại nhìn, ngoái cổ lại nhìn
  • ngần ngại không muốn tiếp tục công việc đã bắt đầu
  • ngừng tiến
  • ghé lại gọi lại
 • to look back upon (to)
  • nhìn lại (cái gì đã qua)
   • to look back upon the past
    nhìn lại quá khứ
 • to look down
  • nhìn xuống
  • hạ giá
  • (+ upon, on) ra vẻ kẻ cả
 • to look for
  • tìm kiếm
   • to look for trouble
    chuốc lấy dự phiền luỵ
  • đợi, chờ, mong
   • to look for news from home
    chờ tin nhà
 • to look forward to
  • mong đọi một cách hân hoan; chờ đợi một cách vui thích
   • I am looking forward to your visit
    tôi mong chờ anh đến thăm
 • to look in
  • nhìn vào
  • ghé qua thăm, tạt qua, tạt vào
 • to look into
  • nhìn vào bên trong; xem xét kỹ, nghiên cứu
   • to look into a question
    nghiên cứu một vấn đề
  • nhìn ram quay về, hướng về
   • the window of his room looks into the street
    cửa sổ buồng nó nhìn ra đường
 • to look on
  • đứng xem, đứng nhìn
  • nhìn kỹ, ngắm
   • to look on something with distrust
    nhìn cái gì với vẻ nghi ngờ
  • (như) to look upon
 • to look out
  • để ý, chú ý cẩn thận, coi chừng
   • look out! there is a step
    cẩn thận nhé! có một cái bực cầu thang đấy
  • tìm ra, kiếm ra
   • to look out someone's address in one's notebook
    tìm ra địa chỉ ai trong cuốn sổ tay của mình
  • chọn, lựa
 • to look out for
  • để ý đợi chờ (một cái gì sẽ xảy đến)
   • to look out for squalls
    đề phòng nguy hiểm
 • to look over
  • xem xét, kiểm tra
   • to look over accounts
    kiểm tra các khoản chi thu
  • tha thứ, quên đi, bỏ qua
   • to look over the faults of somebody
    bỏ qua những lỗi lầm của ai
  • nhìn bao quát, bao quát, ở cao nhìn xuống
   • the high mountain peak looks over the green fields
    đỉnh núi cao bao quát cả cánh đồng xanh
 • to look round
  • nhìn quanh
  • suy nghĩ, cân nhắc
   • don't make a hurried decision look round well first
    đừng nên quyết định vội vàng hây suy nghĩ kỹ đã
 • to look throught
  • nhìn qua
   • to look through the door
    nhìn qua cửa
  • nhìn kỹ từ đầu đến chân, xem lần lượt, xem kỹ, đọc kỹ; nhìn thấu
   • to look through a translation
    đọc kỹ một bản dịch
  • biểu lộ, lộ ra
   • his greed looked through his eyes
    lòng tham của nó lộ ra trong đôi mắt
 • to look to
  • lưu ý, cẩn thận về
   • to look to one's manners
    cẩn thận trong lời ăn tiếng nói
   • look to it that this will not happen again
    hây lưu ý đừng để cho điều đó diễn lại nữa
  • mong đợi, đợi chờ (ở ai); tin vào, trông cậy vào, chắc vào (ai)
   • to look to someone for something
    trông cậy vào ai về một cái gì
  • dẫn đến, đưa đến; nhìn trước thấy
   • to look to a crisis
    dẫn đến một cuộc khủng hoảng
 • to look toward
  • (như) to look to
 • to look towards
  • (thông tục) nâng cốc, chúc sức khoẻ (ai)
 • to look up
  • nhìn lên, ngước lên
  • tìm kiếm
   • to look a work up in the dictionary
    tìm (tra) một từ trong từ điển
  • (thương nghiệp) lên giá, tăng giá
   • the price of cotton is looking up
    giá bỗng tăng lên
  • (thương nghiệp) phát đạt
  • đến thăm
 • to look up to
  • tôn kính, kính trọng
   • every Vietnamese looks up to President HoChiMinh
    mọi người Viêt Nam đều tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • to look upon
  • xem như, coi như
   • to look upon somebody as...
    coi ai như là...
 • to look alive
  • nhanh lên, khẩn trương lên
  • hành động kịp thời
 • to look black
  • nhìn giận dữ; trông vẻ giận dữ
 • to look blue
  • có vẻ đáng chán; có vẻ buồn bực thất vọng
 • to look daggers at
  • (xem) dagger
 • to look down one's nose at
  • nhìn với vẻ coi khinh
 • to look in the face
  • nhìn thẳng vào mặt; nhìn thẳng vào sự việc không chùn bước e ngại
 • don't look a gift-horse in the mouth
  • (xem) gift-horse
 • to look for a needle in a haystack
  • (xem) needle
 • to look sharp
  • đề cao cảnh giác
  • hành động kịp thời
  • khẩn trương lên, hoạt động lên
 • to look through colour of spectacles
  • nhìn sự việc không đúng với thực tế; nhìn sự việc qua cặp kính màu
 • to look oneself again
  • trông có vẻ đã lại người, trông có vẻ đã lại hồn
 • to look small
  • (xem) small
 • to look someone up and down
  • nhìn ai từ đầu đến chân (một cách kỹ càng hay khinh bỉ)
 • look before you leap
  • (xem) leap
Related search result for "look"
Comments and discussion on the word "look"