Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
flood
/flood/
Jump to user comments
danh từ
 • lũ, lụt, nạn lụt
  • the Flood; Noah's Flood
   nạn Hồng thuỷ
 • dòng cuồn cuộn; sự tuôn ra, sự chảy tràn ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • floods of rain
   mưa như trút nước
  • a flood of tears
   nước mắt giàn giụa
  • a flood of words
   lời nói thao thao bất tuyệt
 • nước triều lên ((cũng) flood-tide)
 • (thơ ca) sông, suối biển
  • flood and field
   niển và đất
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục), (như) flood-light
ngoại động từ
 • làm lụt, làm ngập, làm ngập nước
 • làm tràn đầy, làm tràn ngập
  • to be flooded with light
   tràn ngập ánh sáng
  • to be flooded with invitention
   được mời tới tấp
nội động từ
 • ((thường) + in) ùa tới, tràn tới, đến tới tấp
  • letters flood in
   thư gửi đến tới tấp
 • (y học) bị chảy máu dạ con
IDIOMS
 • to be flooded out
  • phải rời khỏi nhà vì lụt lội
Related search result for "flood"
Comments and discussion on the word "flood"