Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
game
/geim/
Jump to user comments
danh từ
 • trò chơi (như bóng đá, quần vợt, bài lá...)
 • (thương nghiệp) dụng cụ để chơi (các trò chơi)
 • (số nhiều) cuộc thi điền kinh, cuộc thi đấu
 • ván (bài, cờ...)
  • to win four games in the first set
   thắng bốn ván trong trận đầu
 • trò cười; chuyện nực cười, trò đùa; sự trêu chọc, sự chế nhạo; trò láu cá, mánh khoé
  • to have a game with somebody
   trêu chọc, chế nhạo ai
  • to make game of somebody
   đùa cợt ai, chế nhạo ai, giễu ai
  • none of your games!
   đừng có giở trò láu cá của anh ra!
 • ý đồ, mưu đồ
  • to play someone's game
   vô tình giúp ai thực hiện được ý đồ của người ta
  • to spoil someone's game
   làm hỏng mưu đồ của ai
 • thú săn; thịt thú săn
  • big game
   thú săn lớn (như hổ, sư tử, voi)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mục tiêu theo đuổi khó khăn, mục tiêu nguy hiểm
 • con vật bị săn, con vật bị dồn; người bị theo đuổi, vật bị theo đuổi
  • fair game
   vật (người) có thể bị theo đuổi tấn công một cách chính đáng
  • forbidden game
   vật (người) mà ta không có quyền theo đuổi tấn công
 • bầy (thiên nga)
IDIOMS
 • to be off one's game
  • (thể dục,thể thao) không sung sức
 • to be ob one's game
  • (thể dục,thể thao) sung sức
 • to fly at higher games
  • có những tham vọng cao hơn
 • to have the game in one's hand
  • nắm chắc thắng lợi trong tay; làm chủ được cuộc đấu
 • to play the game
  • (xem) play
 • the game is yours
  • anh thắng cuộc
 • the game is not worth the candle
  • việc làm lợi chẳng bõ công; thu không bù chi
 • the game is up
  • việc làm đã thất bại
động từ
 • đánh bạc
IDIOMS
 • to game away one's fortune
  • thua bạc khánh kiệt
tính từ
 • như gà chọi; dũng cảm, anh dũng, gan dạ
  • a game little fellow
   một anh chàng bé nhưng dũng cảm gan dạ
  • to die game
   chết anh dũng
 • có nghị lực
  • to be game for anything
   có nghị lực làm bất cứ cái gì
 • bị bại liệt (chân, tay); què, thọt
Related search result for "game"
Comments and discussion on the word "game"