Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
halt
/hɔ:lt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tạm nghỉ, sự tạm dừng lại (trong lúc đang đi...)
  • to come to a halt
   tạm dừng lại
  • to call a halt
   ra lệnh ngừng lại
 • (ngành đường sắt) ga xép
nội động từ
 • dừng chân, nghỉ chân
ngoại động từ
 • cho dừng lại; bắt dừng lại
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự đi khập khiễng, sự đi tập tễnh
nội động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đi khập khiễng, đi tập tễnh
 • đi ngập ngừng
 • ngập ngừng, lưỡng lự, do dự
  • to halt between two opinions
   lưỡng lự giữa hai ý kiến
 • què quặt, không chỉnh (lý luận, của thơ...)
tính từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) què, khập khểnh, tập tễnh
Related search result for "halt"
Comments and discussion on the word "halt"