Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
work
/wə:k/
Jump to user comments
danh từ
 • sự làm việc; việc, công việc, công tác
  • to be at work
   đang làm việc
  • to set to work
   bắt tay vào việc
  • to make short work of
   làm xong nhanh; đánh bại nhanh, diệt nhanh; tống nhanh đi
  • to cease (stop) work
   ngừng (nghỉ) việc
  • to have plenty of work to do
   có nhiều việc phải làm
 • việc làm; nghề nghiệp
  • to look for work
   tìm việc làm
 • đồ làm ra, sản phẩm
  • the villagers sell part of their works
   những người nông dân bán một phần sản phẩm của họ
  • a good day's work
   khối lượng lớn công việc làm trọn vẹn được trong ngày
 • tác phẩm
  • a work of genius
   một tác phẩm thiên tài
  • works of art
   những tác phẩm nghệ thuật
 • công trình xây dựng, công việc xây dựng
  • public works
   công trình công cộng (đê, đập, đường...)
 • dụng cụ, đồ dùng, vật liệu
 • kiểu trang trí, cách trang trí (đồ thêu, may, đan, đồ da...)
 • (kỹ thuật) máy, cơ cấu
  • the works of a clock
   máy đồng hồ
 • (số nhiều) xưởng, nhà máy
  • "work in progress"; "men at work"
   "công trường"
 • lao động, nhân công
  • work committee
   ban lao động, ban nhân công
 • (quân sự) pháo đài, công sự
 • (số nhiều) (hàng hải) phần tàu
  • upper work
   phần trên mặt nước
 • (vật lý) công
 • (địa lý,địa chất) tác dụng
 • (nghĩa bóng) việc làm, hành động
  • good works; works of mercy
   việc từ thiện, việc tốt
IDIOMS
 • to give someone the works
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh đòn ai
  • khử ai, giết ai
 • to shoot the works
  • đi đến cùng
  • dốc hết sức; dốc hết túi
  • thử, thử xem
nội động từ worked, wrought
 • làm việc
  • to work hard
   làm việc khó nhọc; làm việc chăm chỉ
  • to work to live
   làm việc để sinh sống
  • to work to rule
   làm việc chiếu lệ (một hình thức bãi công kín đáo của công nhân)
 • hành động, hoạt động, làm
  • to work hard for peace
   hoạt động tích cực cho hoà bình
  • to work against
   chống lại
 • gia công, chế biến
  • iron works easily
   sắt gia công dễ dàng
 • lên men
  • yeast makes beer work
   men làm cho bia lên men
 • tác động, có ảnh hưởng tới
  • their sufferings worked upon our feelings
   những nỗi đau khổ của họ tác động đến tình cảm của chúng ta
 • đi qua, chuyển động; dần dần tự chuyển (lên, xuống); tự làm cho (lỏng, chặt...)
  • the rain works through the roof
   mưa chảy xuyên qua mái
  • shirt works up
   áo sơ mi dần dần (tự) tụt lên
  • socks work down
   tất dần dần (tự) tụt xuống
 • chạy
  • the lift is not working
   thang máy không chạy nữa
  • to work loose
   long, jơ
 • tiến hành, tiến triển; có kết quả, có hiệu lực
  • his scheme did not work
   kế hoạch của nó thất bại
  • it worked like a charm
   công việc tiến triển tốt đẹp; công việc đã thành công
 • (hàng hải) lách (tàu)
 • nhăn nhó, cau lại (mặt); day dứt (ý nghĩ, lương tâm)
  • his face began to work violently
   mặt nó nhăn nhó dữ dội
ngoại động từ
 • bắt làm việc
  • to work someone too hard
   bắt ai làm việc quá vất vả
 • làm lên men (bia...)
 • thêu
  • to work flowers in silk
   thêu hoa vào lụa
 • làm cho (máy) chạy, chuyển vận
  • to work a machine
   cho máy chạy
 • làm, gây ra, thi hành, thực hiện
  • to work wonders
   làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ
  • to work influence
   gây ảnh hưởng
  • to work a scheme
   thi hành một kế hoạch
 • khai thác (mỏ); trổng trọt (đất đai)
 • giải (một bài toán); chữa (bệnh)
 • nhào, nặn (bột, đất sét); rèn (sắt...); tạc (tượng); vẽ (một bức tranh); chạm (gỗ); trau (vàng, bạc)
 • đưa dần vào, chuyển; đưa, dẫn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • he worked the stone into place
   anh ta chuyển hòn đá vào chỗ
  • to work a screw loose
   làm cho cái vít lỏng ra
  • to work oneself into someone's favour
   lấy lòng ai, làm cho ai quý mến mình
  • to work oneself into a rage
   nổi giận
  • to work oneself along on one's elbows
   chống khuỷu tay xuống mà bò đi
  • hải to work one's passage
   làm công trên tàu để được đi không phải trả tiền vé
 • (thông tục) sắp đặt, bày ra, bày mưu
  • to work something
   mưu mô một việc gì
IDIOMS
 • to work away
  • tiếp tục làm việc, tiếp tục hoạt động
 • to work down
  • xuống, rơi xuống, tụt xuống; đưa xuống, hạ xuống
 • to work in
  • đưa vào, để vào, đút vào
 • to work off
  • biến mất, tiêu tan
  • gạt bỏ; thanh toán hết; khắc phục; bán tháo
   • to work off one's fat
    làm cho tiêu mỡ, làm cho gầy bớt đi
   • to work off arreasr of correspondence
    trả lời hết những thư từ còn đọng lại
 • to work on
  • tiếp tục làm việc
  • (thông tục) chọc tức (ai)
  • tiếp tục làm tác động tới
 • to work out
  • đến đâu, tới đâu, ra sao; kết thúc
   • it is impossible to tell how the situation will work out
    khó mà nói tình hình sẽ ra sao
  • thi hành, thực hiện, tiến hành (một công việc)
  • trình bày, phát triển (một ý kiến)
  • vạch ra tỉ mỉ (một kế hoạch)
  • tính toán; giải (bài toán); thanh toán (món nợ); khai thác hết (mỏ)
  • lập thành, lập (giá cả)
 • to work round
  • quay, vòng, rẽ, quành
 • to work up
  • lên dần, tiến triển, tiến dần lên
  • gia công
  • gây nên, gieo rắc (sự rối loạn)
  • chọc tức (ai)
  • soạn, chuẩn bị kỹ lưỡng (bài diễn văn)
  • trộn thành một khối
  • nghiên cứu để nắm được (vấn đề)
  • mô tả tỉ mỉ
 • to work oneself up
  • nổi nóng, nổi giận
 • to work oneself up to
  • đạt tới (cái gì) bắng sức lao động của mình
 • to work it
  • (từ lóng) đạt được mục đích
 • that won't work with me
  • (thông tục) điều đó không hợp với tôi
Related search result for "work"
Comments and discussion on the word "work"