Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
lose
/lu:z/
Jump to user comments
ngoại động từ (lost)
 • mất không còn nữa
  • to lose one's head
   mất đầu; mất bình tĩnh, bối rối
  • to lose one's life in the resistance
   hy sinh trong kháng chiến
  • doctor loses patient
   bác sĩ mất khách; bác sĩ không cứu sống được người bệnh
 • mất, mất hút, không thấy nữa; lạc, thất lạc
  • to be lost in the thick woods
   bị lạc trong rừng rậm
 • bỏ lỡ, bỏ uổng, bỏ qua
  • to lose an opportunity
   lỡ cơ hội
  • to lose one's train
   lỡ chuyến xe lửa
 • thua, bại
  • to lose a lawsuit
   thua kiện
  • to lose a battle
   thua trận
 • uổng phí, bỏ phí
  • to lose time in gambling
   bỏ phí thì giờ vào quân bài lá bạc
 • làm hại, làm mất, làm hư, di hại
  • that might lose him his job
   cái đó có thể làm cho nó mất công ăn việc làm
  • the ship was lost with all hands on board
   con tàu bị đắm với tất cả thuỷ thủ ở trên boong
 • chậm (đồng hồ)
  • the watch loses about two minutes a day
   đồng hồ chạy chậm chừng hai phút mỗi ngày
 • dạng bị động mê man, say sưa, chìm đắm, triền miên; mất hết không còn nữa; bị lu mờ
  • to be lost in meditation
   trầm ngâm, chìm đắm trong suy nghĩ
  • to be lost to all sense of duty
   không còn một chút ý thức trách nhiệm nào
  • the beauty of the poem is lost upon them
   chúng nó không thể nào thưởng thức nổi cái đẹp của bài thơ
nội động từ
 • mất; mất ý nghĩa, mất hay
IDIOMS
 • Ho-Xuan-Huong's poems lose much in the translation
  • thơ Hồ Xuân Hương dịch ra bị mất hay đi nhiều
  • thất bại, thua, thua lỗ
   • the enemy had lost heavity
    kẻ địch bị thất bại nặng nề
 • they lost and we won
  • chúng nó thua và ta thắng
  • chậm (đồng hồ)
 • to lose ground
  • (xem) ground
 • to lose heart (conrage)
  • mất hết can đảm, mất hết hăng hái
 • to lose sleep over something
  • lo nghĩ mất ngủ về cái gì
 • to lose oneself
  • lạc đường, lạc lối
 • to lose patience
 • to lose one's temper
  • mất bình tĩnh, nổi nóng, cáu
 • to lose one's reckoning
  • rối trí, hoang mang
 • to lose self-control
  • mất bình tĩnh, mất tự chủ, nóng nảy
 • to lose one's way
  • lạc đường
 • lost soul
  • một tâm hồn sa đoạ, một tâm hồn tội lỗi không hòng gì cứu chữa được nữa
Related search result for "lose"
Comments and discussion on the word "lose"