Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
close
/klous/
Jump to user comments
tính từ
 • đóng kín
 • chật, chật chội; kín, bí hơi, ngột ngạt
  • close prisoner
   người tù giam trong khám kín
  • close air
   không khí ngột ngạt
 • chặt, bền, sít, khít
  • a close texture
   vải dệt mau
  • a close thicket
   bụi rậm
 • che đậy, bí mật, giấu giếm, kín
  • to keep a thing close
   giữ cái gì bí mật
 • dè dặt, kín đáo
  • a very close man
   người rất kín đáo
 • hà tiện, bủn xỉn
  • to be close with one's money
   bủn xỉn, sít sao với đồng tiền
 • gần, thân, sát
  • a close friend
   bạn thân
  • a close translation
   bản dịch sát
  • a close resemblance
   sự giống hệt
  • close combat
   trận đánh gần, trận đánh giáp lá cà
 • chặt chẽ, kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận
  • a close argument
   lý lẽ chặt chẽ
  • close attention
   sự chú ý cẩn thận
  • a close examination
   sự xem xét kỹ lưỡng
 • hạn chế, cấm
  • close scholarship
   học bổng hạn chế
  • close season
   mùa cấm (săn bắn, câu cá...)
 • gay go, ngang nhau, ngang sức
  • a close contest
   một cuộc đấu gay go, một cuộc đấu ngang sức
  • a close vote
   cuộc bầu ngang phiếu
IDIOMS
 • close call
  • (thông tục) cái suýt làm nguy đến tính mạng
 • close shave
  • sự cạo nhẵn
  • sự suýt đâm vào nhau; sự hút chết
 • to fight in close order
  • sát cánh vào nhau mà chiến đấu
phó từ
 • kín
  • close shut
   đóng kín
 • ẩn, kín đáo, giấu giếm
  • to keep (lie) close
   ẩn mình
 • gần, sát, ngắn
  • there were close on a hundred people
   có tới gần một trăm người
  • to cut one's hair close
   cạo trọc lóc
IDIOMS
 • close to
 • close by
  • gần, ở gần
 • close upon
  • gần, suýt soát
danh từ
 • khu đất có rào
  • to break someone's close
   xâm phạm vào đất đai của ai
 • sân trường
 • sân trong (nhà thờ)
danh từ
 • sự kết thúc, lúc kết thúc; phần cuối
  • the close of a meeting
   sự kết thúc buổi mít tinh
  • day reaches its close
   trời đã tối
 • sự ôm nhau vật; sự đánh giáp lá cà
 • (âm nhạc) kết
IDIOMS
 • to bring to a close
  • kết thúc, chấm dứt
 • to draw to a close
  • (xem) draw
ngoại động từ
 • đóng, khép
  • to close the door
   đóng cửa
 • làm khít lại, dồn lại gần, làm sát lại nhau
  • close the ranks!
   hãy dồn hàng lại!; hãy siết chặt hàng ngũ!
 • kết thúc, chấm dứt, làm xong
  • to close one's days
   kết thúc cuộc đời, chết
  • to close a speech
   kết thúc bài nói
nội động từ
 • đóng, khép
  • shops close at six
   các cửa hiệu đóng cửa vào lúc 6 giờ
  • this door closes easily
   cửa này dễ khép
 • kết thúc, chấm dứt
  • his speech closed with an appeal to patriotism
   bài nói của ông ta kết thúc bằng lời kêu gọi tinh thần yêu nước
IDIOMS
 • to close about
  • bao bọc, bao quanh
 • to close down
  • đóng cửa hẳn (không buôn bán, không sản xuất nữa)
  • trấn áp, đàn áp; bóp chết (một phong trào cách mạng...)
 • to close in
  • tới gần
   • evening is closing in
    bóng chiều buông xuống
  • ngắn dần
 • the days are closing in
  • ngày ngắn dần
  • rào quanh, bao quanh (một miếng đất)
  • (quân sự) tiến sát để tấn công
 • to close up
  • khít lại, sát lại gần nhau
  • (quân sự) dồn hàng, siết chặt hàng ngũ
  • bít lại, cản (đường), làm tắc nghẽn (lối đi); lấp lại (lỗ)
  • đóng kín, đóng hẳn, đóng miệng (vết thương)
 • to close with
  • đến sát gần, dịch lại gần
   • left close!
    (quân sự) dịch sang trái!
   • right close!
    (quân sự) dịch sang phải!
  • đánh giáp lá cà, ôm sát người mà vật
  • đồng ý (với ai); sẵn sàng nhận (điều kiện...)
Related search result for "close"
Comments and discussion on the word "close"