Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
mix
/miks/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trộn, trộn lẫn, pha lẫn, hoà lẫn
  • to mix a dish of salad
   trộn món rau xà lách
 • pha
  • to mix drugds
   pha thuốc
nội động từ
 • hợp vào, lẫn vào, hoà lẫn vào
 • ((thường) + with) dính dáng, giao thiệp, hợp tác
  • he doesn't mix well
   anh ấy không khéo giao thiệp
 • (từ lóng) thụi nhau tới tấp (quyền Anh)
 • bị lai giống
IDIOMS
 • to mix up
  • trộn đều, hoà đều
  • dính dáng vào
   • to be mixed up in an affair
    có dính dáng vào việc gì, có liên can vào việc gì
  • lộn xộn, bối rối, rắc rối
   • it is all mixed up in my memory
    tất cả những cái đó lộn xộn trong ký ức
   • to be al mixed up
    bối rối vô cùng
Related search result for "mix"
Comments and discussion on the word "mix"