Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ruffle
/'rʌfl/
Jump to user comments
danh từ
 • diềm xếp nếp, diềm đăng ten tổ ong (cổ áo, tay áo)
 • lằn gợn, sóng gợn lăn tăn
  • ruffle on the surface of the water
   sóng gợn lăn tăn trên mặt nước
 • khoang cổ (ở loài chim, loài thú)
 • sự mất bình tĩnh
 • hồi trông rền nhẹ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự xáo động
  • a life without ruffle
   một cuộc sống không xáo động, một cuộc sống êm đềm
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) cuộc cãi lộn
ngoại động từ
 • làm rối, làm xù lên
  • to ruffle someone's hair
   là rối tóc ai
  • to ruffle up its feathers
   xù lông lên
 • làm gợn sóng lăn tăn
  • to ruffle the surface of the water
   làm cho mặt nước gợn sóng lăn tăn
 • làm xáo động, làm mất vẻ thanh bình
 • làm trái ý, làm mếch lòng, chọc tức; làm mất bình tĩnh
  • to ruffle someone's feelings
   làm mếch lòng ai
 • kết diềm xếp nếp, kết diềm đăng ten tổ ong (vào cổ áo, tay áo)
nội động từ
 • rối, xù (tóc, lông)
 • gợn sóng lăn tăn (mặt nước)
 • bực tức; mất bình tĩnh
 • nghênh ngang, vênh váo, ngạo mạn; hung hăng, gây gỗ
  • to ruffle it out
   vênh váo, ngạo mạn
Related search result for "ruffle"
Comments and discussion on the word "ruffle"