Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sour
/'sauə/
Jump to user comments
tính từ
 • chua
  • sour apples
   táo chua (vì còn xanh)
 • chua, bị chua, lên men (bánh sữa)
 • ẩm, ướt (đất); ấm là lạnh (thời tiết)
 • hay cáu bắn, khó tính
 • chanh chua
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tồi, kém
  • his game has gone sour
   lối chơi của hắn đâm tồi ra
IDIOMS
 • sour grapes
  • (xem) grape
ngoại động từ
 • trở nên chua, lên men
Related search result for "sour"
Comments and discussion on the word "sour"