Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rifle
/'raifl/
Jump to user comments
danh từ
 • đường rânh xoắn (ở nòng súng)
 • súng có nòng xẻ rânh xoắn; súng săn; súng trường
 • (số nhiều) đội quân vũ trang bằng súng trường
ngoại động từ
 • cướp, lấy, vơ vét (đồ đạc của người nào); lục lọi và cuỗm hết (tiền bạc của người nào)
  • to rifle a cupboard of its contents
   vơ vét hết đồ đạc trong tủ
  • to rifle someone's pocket
   lục lọi và cuỗm hết các thứ ở trong túi ai
 • xẻ rânh xoắn ở nòng (súng trường)
 • bắn vào (bằng súng trường)
nội động từ
 • bắn (bằng súng trường)
Related words
Related search result for "rifle"
Comments and discussion on the word "rifle"