Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
riot
/'raiət/
Jump to user comments
danh từ
 • sự náo động, sự náo loạn, sự tụ tập phá rối (trật tự công cộng...)
 • cuộc nổi loạn, cuộc dấy loạn
 • sự phóng đãng, sự trác táng, sự ăn chơi hoang toàng
 • cuộc chè chén ầm ĩ, cuộc trác táng ầm ĩ, sự quấy phá ầm ĩ (của những người chè chén...)
 • sự bừa bãi, sự lộn xộn, sự lung tung
  • a riot of colours
   một mớ màu sắc lộn xộn
  • a riot of sound
   âm thanh lộn xộn
  • a riot of wild trees
   một đám cây dại mọc bừa bãi
 • (săn bắn) sự đánh hơi lung tung, sự theo vết lung tung (chó)
IDIOMS
 • Riot Act
  • đạo luật ngăn ngừa sự tụ tập phá rối trật tự
 • to read the Riot Act
  • cảnh cáo không cho tụ tập phá rối trật tự, cảnh cáo bắt phải giải tán
  • (đùa cợt) mắng mỏ bắt im đi không được quấy nghịch ầm ĩ (bố mẹ bắt con cái)
 • to run riot
  • tha hồ hoành hành được buông thả bừa bãi
   • diseases run riot
    bệnh tật tha hồ hoành hành
   • tongue runs riot
    ăn nói lung tung bừa bãi
   • grass runs riot in the garden
    cỏ mọc bừa bãi trong vườn
nội động từ
 • gây hỗn loạn, làm náo loạn
 • nổi loạn, dấy loạn
 • sống phóng đãng, sống hoang toàng, ăn chơi trác táng
 • chè chén ầm ĩ, quấy phá ầm ĩ
ngoại động từ
 • (+ away) phung phí (thì giờ, tiền bạc...) vào những cuộc ăn chơi trác táng
  • to riot away
   phung phí thì giờ vào những cuộc ăn chơi trác táng
 • (+ out) ăn chơi trác táng làm mòn mỏi hư hỏng (cuộc đời)
  • to riot out one's life
   ăn chơi trác táng làm mòn mỏi hư hỏng cuộc đời
Related search result for "riot"
Comments and discussion on the word "riot"