Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stiff
/stif/
Jump to user comments
tính từ
 • cứng, cứng đơ, ngay đơ
  • stiff collar
   cổ cứng
  • to lie stiff in death
   nằm chết cứng
  • a stiff leg
   chân bị ngay đơ
 • cứng rắn, kiên quyết, không nhân nhượng
  • a stiff denial
   sự từ chối kiên quyết; sự bác bỏ kiên quyết
  • a stiff resistance
   sự kháng cự kiên quyết
 • cứng, nhắc, không tự nhiên
  • stiff movement
   cử động cứng nhắc
  • stiff manners
   bộ dạng không tự nhiên
  • stiff style
   văn phong không tự nhiên
 • rít, không trơn
  • stiff hinge
   bản lề rít
 • khó, khó nhọc, vất vả
  • stiff examination
   kỳ thi khó
  • a stiff slope
   dốc khó trèo
 • hà khắc, khắc nghiệt
  • a stiff punishment
   sự trừng phạt khắc nghiệt
 • cao (giá cả)
 • nặng (rượu); mạnh (liều thuốc...)
 • đặc, quánh
  • to beat the egg whites until stiff
   đánh lòng trắng trứng cho đến khi quánh lại
 • (Ê-cốt) lực lượng
IDIOMS
 • to keep a stiff upper lip
  • (xem) lip
 • to be bored stiff
  • chán ngấy, buồn đến chết được
 • to be scared stiff
  • sợ chết cứng
 • a stiff un
  • nhà thể thao lão thành
  • (từ lóng) xác chết
danh từ
 • (từ lóng) xác chết
 • người không thể sửa đổi được
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người vụng về thô kệch
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lang thang, ma cà bông
Related search result for "stiff"
Comments and discussion on the word "stiff"