Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shot
/ʃɔt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự trả tiền; phiếu tính tiền (ở quán rượu...)
 • phần đóng góp
  • to pay one's shot
   góp tiền, đóng phần tiền của mình
danh từ
 • đạn, viên đạn
 • ((thường) số nhiều không đổi) đạn ghém
 • phát đạn, phát bắn
  • without firing a single shot
   shot không tốn một phát đạn nào
  • to take a flying shot
   bắn chim đang bay; bắn mục tiêu di động
  • random shot
   phát bắn bừa
 • sự làm thử, sự đánh ăn may, sự đoán cầu may
  • to have (take) a shot at
   thử làm (cái gì)
  • to make a bad shot
   đoán nhầm
 • tầm (đạn...)
 • người bắn
  • a crack shot
   một tay súng giỏi
  • to be no shot
   bắn kém
 • mìn (phá đá...)
 • quả tạ
  • to put the shot
   ném tạ, đẩy tạ
 • cút sút (vào gôn)
 • liều côcain; phát tiêm mocfin
 • (thông tục) ngụm rượu
 • ảnh, cảnh (chụp bằng máy quay phim)
 • lời phê bình sắc, lời nhận xét sắc sảo
IDIOMS
 • to call the shots
  • (thông tục) chỉ huy, điều khiển, làm tướng
 • a shot in the arm
  • liều thuốc bổ (nghĩa bóng)
 • a long shot
  • sự thử làm không chắc thành công
  • (thông tục) sự đánh cuộc khó thắng
  • (thông tục) người khó thắng, người khó thành công; việc làm khó thành công
 • like a shot
  • (xem) like
 • not a shot in the locker
  • (xem) locker
 • not by a long shot
  • (từ lóng) không khi nào, không bao giờ, không một chút nào
ngoại động từ
 • nạp đạn
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của shoot
tính từ
 • có tia, có vạch; có lốm đốm (màu khác, chất khác...)
  • crimson shot with yellow
   màu đỏ thắm có lốm đốm vàng
 • dệt sợi khác màu cho lốm đốm óng ánh lụa
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) không dùng được nữa, hư nát, sờn rách
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhất định thất bại; bị thất bại
  • his chances are shot
   dịp may của hắn thế là tong rồi
Related search result for "shot"
Comments and discussion on the word "shot"