Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
catch
/kætʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự bắt, sự nắm lấy; cái bắt, cái vồ, cái chộp
  • a good catch
   một quả bắt đẹp mắt (bóng đá)
 • sự đánh cá; mẻ cá
  • a fine catch of fish
   một mẻ cá nhiều
 • nhiều người bị bắt, vật bị túm được; mồi ngon đáng để bẫy; món bở
  • it is no catch
   món này chẳng bở gì
 • cái gài, cái móc, cái then cửa, cái chốt cửa
 • cái bẫy, mưu kế lừa người; câu hỏi mẹo (để cho ai vào bẫy)
 • đoạn (bài nói, câu chuyện...) chợt nghe thấy
 • (kỹ thuật) cái hãm, máy hãm, khoá dừng
ngoại động từ (caught)
 • bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy
  • to catch a ball
   bắt quả bóng
  • to catch somebody by the arm
   nắm lấy cánh tay ai
 • đánh được, câu được (cá)
 • bắt kịp, theo kịp, đuổi kịp
  • to catch a train
   bắt kịp xe lửa
 • mắc, bị nhiễm
  • to catch [a] cold
   nhiễm lạnh, cảm lạnh
  • to catch measles
   mắc bệnh đậu mùa
  • to catch a habit
   nhiễm một thói quen
  • to catch fire
   bắt lửa, cháy
 • hiểu được, nắm được (ý nghĩa); nhận ra
  • to catch someone's meaning
   hiểu được ý ai muốn nói gì
  • to catch a tune
   thuộc và hát lại được ngay một điệu hát
  • to catch a likeness
   nhận ra sự giống nhau và vẽ lại được
 • bắt gặp, bắt được quả tang; chợt gặp, chợt thấy
  • to be caught in the act
   bị bắt quả tang
  • let me catch you at it agains!
   cứ để tôi bắt gặp anh làm cái đó một lần nữa mà xem!
 • mắc vào, vướng, móc, kẹp
  • nail catches dress
   đính móc vào
  • to catch one's finger in a door
   kẹp ngón tay vào cửa
  • boat is caught in the reeds
   thuyền bị vướng trong đám lau sậy
 • chặn đứng, nén, giữ
  • to catch one's breath
   nín hơi, nín thở
 • thu hút, lôi cuốn
  • to catch the attention
   thu hút được sự chú ý
  • this will catch the public
   cái này có thể lôi cuốn được công chúng
 • đánh, giáng
  • to catch someone a blow
   giáng cho ai một cú
  • to catch somebody one on the jaw
   đánh cho ai một cú quai hàm
nội động từ
 • bắt lửa (cái gì...)
  • wet wood does not catch
   gỗ ẩm không bắt lửa
 • đóng băng
  • river catches
   con sông bắt đầu đóng băng
 • mắc, vướng, móc, kẹp
  • dress catches on a nail
   áo móc phải đinh
 • ăn khớp, vừa
  • the key does not catch
   khoá này không vừa
 • bấu, víu lấy, níu lấy, chộp lấy
  • to catch at an apportunity
   chộp lấy cơ hội
  • a drawning man will catch at an apportunity
   chộp lấy cơ hội
  • a drawning man will catch at a straw
   sắp chết đuối thì vớ được cọng rơm cũng cố víu lấy
IDIOMS
 • to catch on
  • nổi tiếng; trở thành cái mốt; được mọi người ưa chuộng
  • (thông tục) hiểu được, nắm được
 • to catch out
  • (nghĩa bóng) bất chợt bắt được (ai) đang làm gì
 • to catch up
  • đuổi kịp, theo kịp, bắt kịp
   • go on in from, I'll soon catch you up
    cứ đi trước đi, tôi sẽ đuổi kịp anh ngay
  • ngắt lời
   • to catch up a speaker
    ngắt lời người phát biểu
  • nhiễm (thói quen)
   • to catch up a habit
    nhiễm một thói quen
 • to catch a glimpse of something
  • nắm lấy cái gì, tóm được cái gì
 • to catch it
  • (thông tục) bị la mắng, quở phạt, bị đánh đập
 • catch me!; catch me at it!; catch me doing that!
  • tớ mà lại làm cái đó à, không đời nào!
 • to catch the speaker's eye
  • (xem) eye
Related search result for "catch"
Comments and discussion on the word "catch"