Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
draw
/drɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực
 • sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; người có sức quyến rũ, vật có sức lôi cuốn
 • sự rút thăm; sự mở số; số trúng
 • (thể dục,thể thao) trận đấu hoà
 • câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì)
 • động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục
  • to be quick on the draw
   vảy súng nhanh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cất
ngoại động từ drew; drawn
 • kéo
  • to draw a net
   kéo lưới
  • to draw the curtain
   kéo màn
  • to draw a cart
   kéo xe bò
  • to draw a plough
   kéo cày
 • kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn
  • to draw somebody aside
   kéo ai ra một chỗ
  • to draw attention
   thu hút sự chú ý
  • to draw customers
   lôi kéo được khách hàng
 • đưa
  • to draw a pen across paper
   đưa quản bút lên trang giấy
  • to draw one's hand over one's eyes
   đưa tay lên che mắt
 • hít vào
  • to draw a long breath
   hít một hơi dài
 • co rúm, cau lại
  • with drawn face
   với nét mặt cau lại
 • gò (cương ngựa); giương (cung)
  • to draw the rein (bridle)
   gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự kiềm chế
 • kéo theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực mình...)
  • to draw consequences
   kéo theo những hậu quả
  • to draw trouble upon oneself
   chuốc lấy điều khó chịu vào thân
 • kéo ra, nhổ ra, lấy ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra
  • to draw water from the well
   kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên
  • to draw a tooth
   nhổ răng
  • to draw a nail
   nhổ đinh
  • with drawn sword
   gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt trần
  • to draw blood from the vein
   trích máu ở tĩnh mạch
 • rút ra, suy ra, đưa ra, vạch ra, nêu ra
  • to draw a lesson from failure
   rút ra một bài học từ thất bại
  • to draw conclusions
   rút ra những kết luận
  • to draw comparisons
   đưa ra những điểm so sánh; so sánh
  • to draw distinctions
   vạch ra (nêu ra) những điểm khác biệt
 • mở (số), rút (thăm); được, trúng (số...)
  • to draw lots
   mở số
  • to draw a prize
   trúng số
  • to draw the winner
   rút thăm trúng
 • lĩnh ra, lấy ra, tìm thấy ở
  • to draw one's salary
   lĩnh lương
  • to draw information from...
   lấy tin tức ở...
  • to draw comfort (consolation) from...
   tìm thấy nguồn an ủi ở...
  • to draw inspiration from...
   tìm thấy nguồn cảm hứng ở...
 • (đánh bài) moi
  • to draw all the trumps
   moi tất cả những quân bài chủ
 • moi ra (lòng gà...), móc ra, moi hết, làm cạn
  • hanged drawn and quartered
   bị treo cổ, moi gan và phanh thây (tội nhân)
  • calf draws cow
   bò con bú cạn sữa bò cái
  • to draw fowl
   mổ moi lòng gà
 • pha (trà), rút lấy nước cốt
  • to draw the tea
   pha trà
 • (săn bắn) sục (bụi rậm) tìm thú săn
 • kéo dài
  • to draw wire
   kéo dài sợi dây thép
 • vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; mô tả (bằng lời)
  • to draw a straight line
   vạch một đường thẳng
  • to draw a portrait
   vẽ một bức chân dung
  • to draw a plan
   dựng lên một kế hoạch, thảo ra một kế hoạch
  • to draw a furrow
   vạch một luống cày
 • viết (séc) lĩnh tiền
  • to draw a cheque on a blanker
   viết séc lĩnh tiền ở một chủ ngân hàng
 • ((thường) động tính từ quá khứ) hoà, không phân được thua
  • to draw a game with someone
   hoà một trận đấu với ai
  • a drawn game
   trận đấu hoà
  • a draws battle
   cuộc chiến đấu không phân được thua
 • (hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); có mức chìm (bao nhiêu mét)
  • the ship draws two metters
   con tàu có mức chìm hai mét
 • (thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); đánh (quả bóng gôn) quả sang trái
nội động từ
 • kéo; kéo ra, lấy ra, rút ra
 • hấp dẫn, lôi cuốn, có sức thu hút
  • the play still draws
   vở kịch còn có sức thu hút, vở kịch còn lôi cuốn người xem
 • thông (lò sưởi, ống khói...)
 • ngấm nước cốt (trà, , ,)
 • (hàng hải) căng gió (buồm)
 • kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến, bị lôi cuốn đến
  • to draw round somebody
   túm tụm kéo đến quanh ai
 • đi
  • to draw towards the door
   đi về phía cửa
  • to draw to an end (a close)
   đi đến chỗ kết thúc
 • vẽ
 • (hàng hải) trở (gió)
  • the wind draws aft
   gió trở thuận
 • (thương nghiệp) ((thường) + on, upon) lấy tiền ở, rút tiền ra
  • to draw upon one's banker
   lấy tiền ở chủ ngân hàng
 • (nghĩa bóng) cầu đến, nhờ cậy đến, gợi đến
  • to draw on one's memory
   nhờ đến trí nhớ, gợi đến trí nhớ
 • (thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa thi...)
  • to draw ahead
   dẫn đầu
IDIOMS
 • to draw away
  • lôi đi, kéo đi
  • (thể dục,thể thao) bỏ xa
 • to draw back
  • kéo lùi, giật lùi
  • rút lui (không làm việc gì, không tham gia trận đấu...)
 • to draw down
  • kéo xuống (màn, mành, rèm...)
  • hít vào, hút vào (thuốc lá...)
  • gây ra (cơn tức giận...)
 • to draw in
  • thu vào (sừng, móng sắc...)
  • kéo vào, lôi kéo vào (một phong trào nào...)
  • xuống dần, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn hơn (những ngày liên tiếp)
 • to draw off
  • rút (quân đội); rút lui
  • lấy ra, kéo ra, rút ra... (rượu trong thùng..., giày ống...)
  • làm lạc (hướng chú ý...)
 • to draw on
  • dẫn tới, đưa tới
  • đeo (găng...) vào
  • quyến rũ, lôi cuốn
  • tới gần
   • spring is drawing on
    mùa xuân tới gần
  • (thể dục,thể thao) đuổi kịp, bắt kịp (trong cuộc chạy đua)
  • (thương nghiệp) rút tiền ra
  • cầu đến, nhờ đến, gợi đến
 • to draw out
  • nhổ ra kéo ra, rút ra, lấy ra
  • kéo dài (bài nói, bài viết...); dài ra (ngày)
  • (quân sự) biệt phái (một đơn vị...); dàn hàng, dàn trận
  • khai thác, moi ra (một điều bí mật); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) bộc lộ ra
  • vẽ ra, thảo ra
   • to draw out a plan
    thảo ra một kế hoạch
 • to draw up
  • kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên
  • (động từ phãn thân) to draw oneself up đứng thẳng đơ, đứng ngay đơ
  • (quân sự) sắp quân lính thành hàng, dàn hàng
  • thảo (một văn kiện)
  • (+ with) bắt kịp, đuổi kịp, theo kịp
  • đỗ lại, dừng lại (xe)
   • the carriage drew up before the door
    xe ngựa đỗ lại ở trước cửa
  • (+ to) lại gần, tới gần
   • to draw up to the table
    lại gần bàn
 • to draw a bead on
  • (xem) bead
 • to draw blank
  • lùng sục chẳng thấy thú săn nào, không săn được con nào; (nghĩa bóng) không ăn thua gì, không được gì
 • to draw the long bow
  • (xem) bow
 • to draw one's first breath
  • sinh ra
 • to draw one's last breath
  • trút hơi thở cuối cùng, chết
 • to draw the cloth
  • dọn bàn (sau khi ăn xong)
 • to draw it fine
  • (thông tục) quá chi ly, chẻ sợi tóc làm tư
 • to draw to a head
  • chín (mụn nhọt...)
 • to draw in one's horns
  • thu sừng lại, co vòi lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên mặt ta đây
 • to draw a line at that
  • làm đến mức như vậy thôi; nhận đến mức như vậy thôi
 • to draw the line
  • ngừng lại (ở một giới hạn nào) không ai đi xa hơn nữa
 • draw it mild!
  • (xem) mild
 • to draw one's pen against somebody
  • viết đả kích ai
 • to draw one's sword against somebody
  • tấn công ai
Related search result for "draw"
Comments and discussion on the word "draw"