Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
bill
/bil/
Jump to user comments
danh từ
 • cái kéo liềm (để tỉa cành cây trên cao)
 • (sử học) cái kích (một thứ vũ khí)
danh từ
 • mỏ (chim)
 • (hàng hải) đầu mũi neo
 • mũi biển hẹp
nội động từ
 • chụm mỏ vào nhau (chim bồ câu)
IDIOMS
 • to bill and coo
  • (xem) coo
danh từ
 • tờ quảng cáo; yết thị
  • stick no bills
   cấm dán quảng cáo
  • a theatre bill
   quảng cáo rạp hát
 • hoá đơn
 • luật dự thảo, dự luật
  • to pass a bill
   thông qua đạo luật dự thảo
  • to reject a bill
   bác bỏ đạo luật dự thảo
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giấy bạc
 • (thương nghiệp) hối phiếu ((cũng) bill of exchange)
 • (pháp lý) sự thưa kiện; đơn kiện
IDIOMS
 • bill of fare
  • thực đơn
  • chương trình
 • bill of health
  • (hàng hải) giấy kiểm dịch
 • bill of lading
  • (hàng hải) hoá đơn vận chuyển
 • butcher's bill
  • (từ lóng) danh sách người chết trong chiến tranh
 • to fill the bill
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đáp ứng mọi yêu cầu, làm tất cả những gì cần thiết
 • to find [a] true bill
  • đưa ra xử
 • to foot (meet) the bill
  • thanh toán hoá đơn
 • to ignore the bill
  • không xử, bác đơn
ngoại động từ
 • đăng lên quảng cáo; để vào chương trình
  • to be billed to appear
   được quảng cáo sẽ ra mắt
 • dán quảng cáo, dán yết thị
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm hoá đơn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm danh sách
Related search result for "bill"
Comments and discussion on the word "bill"