Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
hang
/hæɳ/
Jump to user comments
danh từ, chỉ số ít
 • sự cúi xuống, sự gục xuống
 • dốc, mặt dốc
 • cách treo (một vật gì)
 • ý riêng, nghĩa riêng; cách làm, cách nói
  • to get the hang of something
   hiểu rõ cái gì
IDIOMS
 • not to care a hang
  • (thông tục) bất chấp, cóc cần
ngoại động từ hung
 • treo, mắc
  • to hang a picture
   treo bức tranh
 • treo cổ (người)
  • to hang oneself
   treo cổ tự tử
  • hang him!
   thằng chết tiệt!
  • hang it!
   đồ chết tiệt!
 • dán (giấy lên tường)
 • gục (đầu, vì hổ thẹn...), cụp (tai, vì xấu hổ...)
nội động từ
 • treo, bị treo, bị mắc
  • the picture hangs up against the wall
   bức tranh (bị) treo trên tường
  • to hang by a thread
   treo đầu sợi tóc (rất mong manh, nguy kịch)
 • (hanged) bị treo cổ
  • he will hang for it
   nó sẽ bị treo cổ vì tội đó
 • cheo leo, lơ lửng; phấp phới; rủ xuống, xoã xuống, thõng xuống, lòng thòng
  • a cloud of smoke hangs over the town
   đám khói lơ lửng trên thành phố
  • curtain hangs loose
   màn rủ lòng thòng
  • hair hangs down one's back
   tóc xoã xuống lưng
 • nghiêng
  • the mast hangs aft
   cột buồm nghiêng về phía đuôi tàu
IDIOMS
 • to hang about
  • đi lang thang, đi phất phơ, đi vơ vẩn, la cà
  • quanh quẩn, quanh quất
  • sắp đến, đến gần
   • there's a storm hanging about
    trời sắp có bão
 • to hang back
  • do dự, lưỡng lự
  • có ý muốn lùi lại, chùn lại
 • to hang behind
  • tụt lại đằng sau, đà đẫn ở đằng sau
 • to hang down
  • rủ xuống, xoã xuống, bỏ thõng xuống, lòng thòng
  • nghiêng, cúi
   • to hang down one's head
    cúi đầu
 • to hang off
  • do dự, lưỡng lự
  • lùi lại, chùn lại, có ý muốn lùi; (thông tục) muốn lĩnh, muốn chuồn
 • to hang on (upon)
  • dựa vào, tuỳ vào
  • bám vào, bám riết lấy, cố bám, kiên trì ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • to hang on someone's arm
    bám chặt lấy cánh tay ai
   • to hang upon the left flank of the enemy
    bám chặt lấy cánh trái của địch
  • (thông tục) giữ máy (không cắt khi gọi dây nói)
 • to hang out
  • trèo ra ngoài; thò cổ ra ngoài (cửa sổ...); thè ra (lưỡi)
  • thõng xuống, lòng thòng
  • (từ lóng) ở
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lang thang, vơ vẩn lãng phí thời giờ (ở quán cà phê, tiệm trà...)
 • to hang together
  • đoàn kết với nhau, gắn bó với nhau
  • có mạch lạc, ăn khớp với nhau (lập luận)
 • to hang up
  • treo lên
  • (nghĩa bóng) để treo đầy, hoân lại (không biết đến bao giờ mới làm)
 • to hang fire
  • nổ chậm (súng)
 • to hang heavy
  • trôi đi chậm chạp (thời gian)
 • to hang on (upon) somebody's lips (words)
  • lắng nghe như uống từng lời từng chữ của ai
 • to hang on the line
  • treo (tranh...) ngang tầm mắt
Related search result for "hang"
Comments and discussion on the word "hang"