Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
keen
/ki:n/
Jump to user comments
danh từ
 • bài hát tang (kèm theo tiếng than khóc ở Ai-len)
nội động từ
 • hát bài hát tang
 • than van ai oán, than khóc thảm thiết
ngoại động từ
 • hát bài hát tang mà than khóc (ai)
tính từ
 • sắc, bén (dao); nhọn (kim)
 • rét buốt, buốt thấu xương
  • keen wind
   gió rét buốt
 • chói (ánh sáng)
 • trong và cao (tiếng...)
 • buốt, nhói, dữ dội, thấm thía
  • keen hunger
   sự đói dữ dội, sự đói như cào
  • keen sorrow
   nỗi buồn thấm thía
 • sắc sảo; tinh, thính
  • keen intelligence
   trí thông minh sắc sảo
  • keen eyes
   mắt tinh
  • keen ears
   tai thính
 • chua cay, đay nghiến, gay gắt (lời nói, lời phê bình...)
 • mãnh liệt, thiết tha, kịch liệt; hăng hái, sôi nổi, nhiệt tình
  • keen desire
   sự ham muốn mãnh liệt
  • a keen sportsman
   nhà thể thao nhiệt tình
  • a keen debate
   cuộc tranh luận sôi nổi
 • ham mê, say mê, ham thích
  • to be [dead] keen on something
   say mê cái gì, ham thích cái gì
  • to be [dead] keen on somebody
   say mê ai
  • to be keen about
   hài lòng về, vừa ý về (cái gì)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tuyệt diệu, cừ khôi, xuất sắc
IDIOMS
 • as keen as mustard
  • hăng say, phớn phở
Related search result for "keen"
Comments and discussion on the word "keen"