Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
lever
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giơ lên, đưa lên, nâng lên, nhấc lên, ngẩng lên; dựng lên
  • Lever le bras
   giơ tay lên
  • Lever un poids
   nhắc vật nặng lên
  • Lever un malade
   đỡ người ốm dậy
 • bỏ đi, bóc, nhổ, giải
  • Lever les scellés
   bóc niêm
  • Lever l'ancre
   nhổ neo
  • Lever le siège
   giải vây; (nghĩa bóng) cút đi
  • Lever les difficultés
   đạp bằng khó khăn
 • bế mạc
  • Lever la séance
   bế mạc buổi họp
 • thu, lấy đi; đánh đi
  • Lever les impôts
   thu thuế
  • Lever les lettres
   lấy thư đi
  • Lever un rosier
   đánh cây hồng đi
 • (thông tục) cám dỗ
  • Lever une femme
   cám dỗ một người đàn bà
 • (đánh bài) (đánh cờ) vơ (bài)
 • (quân sự) tuyển
  • Lever une armée
   tuyển một đạo quân
 • vẽ
  • Lever une carte
   vẽ một bản đồ
 • (đường sắt) tháo dỡ (đầu máy để sữa chữa định kỳ)
 • (từ cũ; nghĩa cũ) cắt lấy, xẻo
  • Lever une cuisse de poulet
   xẻo một đùi gà
  • Lever trois mètres sur une pièce d'étoffe
   cắt lấy ba mét ở một tấm vải
 • lever bannière+ (sử học) cắm cờ gọi đầu quân (thời phong kiến)
  • lever la toile; lever le rideau
   mở màn (sân khấu)
  • lever le coeur
   làm cho ghê tởm
  • lever le cri
   (sử học) báo động (thời phong kiến)
  • lever le masque
   lột mặt nạ
  • lever le pied
   (thân mật) chuồn đi, lủi đi
  • lever les épaules
   nhún vai (tỏ ý khinh bỉ)
  • lever les yeux; lever le regard
   ngước nhìn
  • lever les yeux sur
   ngấp nghé
  • lever le voile
   khám phá ra; vạch trần ra
  • ne pas lever les yeux de
   không rời mắt; cắm cúi
nội động từ
 • nhú lên
  • Le riz a levé
   lúa đã nhú lên
 • dậy
  • La pâte a levé
   bột đã dậy
  • faire lever
   làm nổi dậy, khơi lên, khêu gợi
  • le coeur lui lève
   nó buồn nôn, nó lợm giọng
  • lever du nez
   (hàng hải) dập dềnh dữ dội
danh từ giống đực
 • sự ngủ dậy, lúc thức dậy
  • A son lever
   lúc nó thức dậy
 • lúc mọc
  • Au lever du soleil
   lúc mặt trời mọc
 • sự đo vẽ, bản đo vẽ
  • lever de rideau
   (sân khấu) lúc mở màn; tiết mục mở màn
Related search result for "lever"
Comments and discussion on the word "lever"