Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rule
/ru:l/
Jump to user comments
danh từ
 • phép tắc, quy tắc, nguyên tắc; quy luật; điều lệ, luật lệ
  • the rule of the road
   luật đi đường
  • standing rules
   điều lệ hiện hành (của một hội, công ty...)
  • grammar rules
   những quy tắc ngữ pháp
 • thói quen, lệ thường
  • as a rule
   theo thói quen, theo lệ thường
  • by rule of thumb
   theo kinh nghiệm
  • to make it a rule to gets up early
   đặt thành cái lệ dậy sớm
 • quyền lực
 • sự thống trị
  • under the rule of...
   dưới sự thống trị cử...
 • thước (có) chia độ (của thợ mộc)
 • (pháp lý) quyết định của toà án; lệnh của toà án
 • (ngành in) thước (để) ngăn dòng; filê, cái gạch đầu dòng
  • em rule
   gạch đầu dòng
  • en rule
   gạch ngắn, gạch nối
IDIOMS
 • to do things by rule
  • làm việc theo nguyên tắc, làm việc có phương pháp
 • by rule and line
  • rất đúng, rất chính xác
 • gag rule
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chính sách khoá miệng không cho tự do ngôn luận
 • the golden rule
  • (xem) golden
 • hard and fast rule
  • nguyên tắc cứng rắn, nguyên tắc bất di bất dịch
 • out of rule
  • trái quy tắc, sai nguyên tắc
 • there is no rule without an exception
  • không có nguyên tắc nào là không có ngoại lệ
ngoại động từ
 • cai trị, trị vì, thống trị; chỉ huy, điều khiển
  • to rule a nation
   thống trị một nước
 • kiềm chế, chế ngự
  • to rule one's passions
   kiềm chế dục vọng
 • ((thường) dạng bị động) chỉ dẫn, hướng dẫn, khuyên bảo
  • to be ruled by someone
   theo sự hướng dẫn của ai, theo lời khuyên của ai
 • (pháp lý) quyết định, ra lệnh
 • kẻ (giấy) bằng thước
nội động từ
 • cai trị, trị vì, thống trị, cầm quyền
  • to rule over a nation
   thống trị một nước
  • to rule by love
   lấy đức mà cai trị
 • thể hiện (ở một mức nào đó, ở một trạng thái nào đó)
  • prices rule high
   giá cả lên cao
  • crops rule good
   mùa màng tốt
IDIOMS
 • to ruke off
  • (thương nghiệp) đóng sổ, kết toán
 • to rule out
  • loại trừ, bác bỏ
 • to rule the roast (roots)
  • (từ cổ,nghĩa cổ) làm bá chủ hoành hành, làm vương làng tướng
 • to rule with a heavy (high) hand
 • to rule with a rod of iron
  • thống trị bằng bàn tay sắt, độc tài, độc đoán
Related search result for "rule"
Comments and discussion on the word "rule"