Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scene
/si:n/
Jump to user comments
danh từ
 • nơi xảy ra
  • a scene of strife
   nơi xảy ra xung đột
  • the scene is laid in India
   câu chuyện xảy ra ở Ân độ
 • lớp (của bản kịch)
 • (sân khấu) cảnh phông
  • behind the scenes
   (nghĩa bóng) ở hậu trường, kín, bí mật
 • cảnh tượng, quang cảnh
  • a scene of destruction
   cảnh tàn phá
 • (thông tục) trận cãi nhau, trận mắng nhau
  • don't make a scene
   đừng gây chuyện cãi nhau nữa
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sân khấu
IDIOMS
 • to quit the scene
  • qua đời
Related search result for "scene"
Comments and discussion on the word "scene"