Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shock
/ʃɔk/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đụng chạm, sự va chạm
 • sự đột xuất, sự đột biến, sự đột khởi
  • shock tactics
   chiến thuật tấn công ồ ạt
 • (nghĩa bóng) sự tấn công mãnh liệt và đột ngột
 • sự khích động, sự sửng sốt; cảm giác bất ngờ
  • the new was a great shock
   tin đó làm mọi người sửng sốt vô cùng
  • to have an electric shock
   bị điện giật
 • sự tổn thương (uy tín); sự xáo lộn (tổ chức)
 • sự động đất
 • (y học) sốc
  • to die of shock
   chết vì sốc
ngoại động từ
 • làm chướng tai gai mắt
 • làm căm phẫn, làm đau buồn; làm kinh tởm
  • to be shocked by...
   căm phẫn vì...
 • cho điện giật (người nào)
 • (y học) gây sốc
nội động từ
 • (thơ ca) chạm mạnh, va mạnh
danh từ
 • đống lúa ((thường) là 12 lượm) (Ê-cốt stook)
ngoại động từ
 • xếp (lúa) thành đống (12 lượm) (Ê-cốt stook)
danh từ
 • mớ tóc bù xù
  • shock head
   đầu bù tóc rối
 • chó xù
Related search result for "shock"
Comments and discussion on the word "shock"