Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blow
/blou/
Jump to user comments
danh từ
 • cú đánh đòn
  • to deal a blow
   giáng cho một đòn
  • at a blow
   chỉ một cú, chỉ một đập
  • to come to blows
   đánh nhau; dở đấm, dở đá ra
 • tai hoạ, điều gây xúc động mạnh, cú choáng người
  • his wife's death was a great blow to him
   vợ anh ấy mất đi thật là một điều bất hạnh lớn đối với anh ấy
IDIOMS
 • to strike a blow against
  • chống lại
 • to strike a blow for
  • giúp đỡ, ủng hộ; đấu tranh cho (tự do...)
danh từ
 • sự nở hoa
  • in full blow
   đang mùa rộ hoa
 • ngọn gió
  • to go for a blow
   đi hóng mát
 • hơi thổi; sự thổi (kèn...); sự hỉ (mũi)
 • trứng ruồi, trứng nhặng (đẻ vào thức ăn...) ((cũng) fly)
(bất qui tắc) động từ blew
 • (nội động từ) nở hoa
 • thổi (gió)
  • it is blowing hard
   gió thổi mạnh
 • thổi
  • to blow [on] the trumper
   thổi kèn trumpet
  • the train whistle blows
   còi xe lửa thổi
  • to blow the bellows
   thổi bễ
  • to blow the fire
   thổi lửa
  • to blow glass
   thổi thuỷ tinh
  • to blow bubbles
   thổi bong bóng
 • hà hơi vào; hỉ (mũi); hút (trứng)
  • to blow one's fingers
   hà hơi vào ngón tay
  • to blow one's nose
   hỉ mũi
  • to blow an eggs
   hút trứng
 • phun nước (cá voi)
 • cuốn đi (gió); bị (gió) cuốn đi
  • the blown out to sea
   con tàu bị gió cuốn ra ngoài khơi
 • thở dốc; làm mệt, đứt hơi
  • to blow hard and perspire profusely
   thở dốc và ra mồ hôi đầm đìa
  • to blow one's horse
   làm cho con ngựa mệt đứt hơi, làm cho con ngựa thở dốc ra
  • to be thoroughly blown
   mệt đứt hơi
 • nói xấu; làm giảm giá trị, bôi xấu, bôi nhọ (danh dự...)
  • to blow on (upon) somebody's character
   bôi nhọ danh dự của ai
 • đẻ trứng vào (ruồi, nhặng); ((nghĩa rộng)) làm hỏng, làm thối
 • (thông tục) khoe khoang, khoác lác
 • (từ lóng) nguyền rủa
 • (điện học) nổ (cầu chì)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bỏ đi, chuồn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) xài phí, phung phí (tiền)
IDIOMS
 • to blow about (abroad)
  • lan truyền; tung ra (tin tức...)
 • to blow down
  • thổi ngã, thổi gẫy làm rạp xuống (gió)
 • to blow in
  • thổi vào (gió...)
  • (từ lóng) đến bất chợt, đến thình lình
 • to blow off
  • thổi bay đi, cuôn đi
  • (kỹ thuật) thông, làm xì ra
   • to blow off steam
    làm xì hơi ra, xả hơi
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiêu phí, phung phí (tiền...)
   • to blow out
    thổi tắt; tắt (vì bị gió thổi vào...)
   • to blow out a canlde
    thổi tắt ngọn nến
   • the candle blows out
    ngọn nến tắt
  • nổ (cầu chì...); làm nổ
   • to blow out one's brain
    tự bắn vỡ óc
 • to blow over
  • qua đi
   • the storm will soon blow over
    cơn bão sẽ chóng qua đi
  • (nghĩa bóng) bỏ qua, quên đi
 • to blow up
  • nổ, nổ tung; làm nổ; phá (bằng chất nổ, mìn...)
   • to blow up a tyre
    làm nổ lốp xe
   • to be blown up with pride
    (nghĩa bóng) vênh váo, kiêu ngạo
  • mắng mỏ, quở trách
  • phóng (ảnh)
  • nổi nóng
 • to blow upon
  • làm mất tươi, làm thiu
  • làm mất tín nhiệm, làm mất thanh danh
  • làm mất hứng thú
  • mách lẻo, kháo chuyện về (ai)
 • to blow hot and cold
  • (xem) hot
 • to blow one's own trumpet (born)
  • khoe khoang
 • to blow the gaff
  • (xem) gaff
Related search result for "blow"
Comments and discussion on the word "blow"