Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
soak
/souk/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ngâm, sự thấm nước, sự nhúng nước
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nước để ngâm, nước để nhúng
 • (từ lóng) bữa chè chén
 • (từ lóng) người nghiện rượu nặng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tình trạng bị đem cầm cố
  • to be in soak
   bị đem cầm cố
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cú đấm điếng người
ngoại động từ
 • ngâm, nhúng
  • to soak gherkins in vinegar
   ngâm dưa chuột vào giấm
 • làm ướt đẫm
 • (từ lóng) bòn tiền, rút tiền (của ai); cưa nặng, giã nặng, lấy giá cắt cổ
 • (từ lóng) uống lu bù
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giáng cho một đòn
nội động từ
 • ngấm, thấm (đen & bóng)
  • rain soaks through shirt
   nước mưa thấm qua áo sơ mi
  • the fact soaked into his head
   sự việc đó thấm sâu vào trí óc nó
 • say be bét; chè chén lu bù
IDIOMS
 • to soak oneself in a subject
  • miệt mài học tập một môn học
Related search result for "soak"
Comments and discussion on the word "soak"