Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wing
/wi /
Jump to user comments
danh từ
 • (động vật học); (thực vật học) cánh (chim, sâu bọ; qu, hạt)
  • to lend (add) wing to
   chắp cánh cho, làm cho chạy mau
 • sự bay, sự cất cánh; (nghĩa bóng) sự bay bổng
  • on the wing
   đang bay
  • to take wing
   cất cánh bay, bay đi
 • (kiến trúc) cánh, chái (nhà)
  • the east wing of a building
   chái phía đông của toà nhà
 • cánh (máy bay, quạt)
 • (hàng hi) mạn (tàu)
 • (số nhiều) (sân khấu) cánh gà
 • (quân sự) cánh
  • right wing
   cánh hữu
  • left wing
   cánh t
 • phi đội (không quân Anh); (số nhiều) phù hiệu phi công
 • (thể dục,thể thao) biên
  • right wing
   hữu biên
  • left wing
   t biên
 • (đùa cợt) cánh tay (bị thưng)
 • (thông tục) sự che chở, sự bo trợ
  • under the wing of someone
   được người nào che chở
  • to take someone under one's wing
   bo trợ ai
IDIOMS
 • to clip someone's wings
  • hạn chế sự cử động (tham vọng, sự tiêu pha) của ai; chặt đôi cánh của ai (nghĩa bóng)
 • to come on the wings of the wind
  • đến nhanh như gió
ngoại động từ
 • lắp lông vào (mũi tên)
 • thêm cánh, chắp cánh; làm cho nhanh hn
  • fear winged his steps
   sự sợ h i làm cho nó chạy nhanh như bay
  • to wing one's words
   nói liến thoắng
 • bay, bay qua
  • to wing one's way
   bay
 • bắn ra
  • to wing an arrow
   bắn mũi tên ra
 • bắn trúng cánh (con chim); (thông tục) bắn trúng cánh tay
 • (kiến trúc) làm thêm chái
  • to wing a hospital
   làm thêm chái cho một bệnh viện
 • (quân sự) bố phòng ở cánh bên
Related words
Related search result for "wing"
Comments and discussion on the word "wing"