Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
ace
/eis/
Jump to user comments
danh từ
 • (đánh bài) quân át, quân xì; điểm 1 (trên quân bài hay con súc sắc)
  • duece ace
   một con "hai" và một con "một" (đánh súc sắc)
 • phi công xuất sắc (hạ được trên mười máy bay địch); vận động viên xuất sắc; người giỏi nhất (về cái gì...); nhà vô địch
 • (thể dục,thể thao) cú giao bóng thắng điểm; điểm thắng giao bóng (quần vợt)
 • chút xíu
  • to be within an ace of death
   suýt nữa thì chết
IDIOMS
 • ace in the hole
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quân bài chủ cao nhất dành cho lúc cần đến (đen & bóng)
  • người bạn có thể dựa khi gặp khó khăn
 • the ace of aces
  • phi công ưu tú nhất
  • người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc
 • the ace of trumps
  • quân bài chủ cao nhất
 • to have an ace up one's sleeve
  • giữ kín quân bài chủ cao nhất dành cho lúc cần
 • to trump somebody's ace
  • cắt quân át của ai bằng bài chủ
  • gạt được một đòn ác hiểm của ai
Related search result for "ace"
Comments and discussion on the word "ace"