Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
ease
/i:z/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thanh thản, sự thoải mái; sự không bị ràng buộc
  • to be at one's ease
   được thoải mái, tinh thần thanh thản
  • to stand at ease
   đứng ở tư thế nghỉ
 • sự thanh nhàn, sự nhàn hạ
  • to write at ease
   viết lách trong lúc nhàn hạ
 • sự dễ dàng, dự thanh thoát
  • to write with ease
   viết văn dễ dàng
 • sự dễ chịu; sự không bị đau đớn; sự khỏi đau
ngoại động từ
 • làm thanh thản, làm yên tâm
 • làm dễ chịu, làm đỡ đau, làm khỏi đau
 • làm bớt căng; (hàng hải) mở, nới
  • to ease a tense stituation
   làm tình hình bớt căng thẳng
 • (đùa cợt) nắng nhẹ
  • to be eased of one's wallet
   bị nẫng nhẹ mất ví tiền
nội động từ
 • trở nên bớt căng (tình hinh...)
 • (+ of) trở nên bớt nặng nhọc; chùn, nhụt (sự cố gắng...)
IDIOMS
 • ear her!
  • (hàng hải) giảm tốc độ máy đi!, chầm chậm thôi!
Related search result for "ease"
Comments and discussion on the word "ease"