Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cheer
/tʃiə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự vui vẻ, sự khoái trá
 • sự cổ vũ, sự khuyến khích
  • words of cheer
   những lời khuyến khích
 • sự hoan hô; tiêng hoan hô
  • to give three cheers for
   hoan hô (ai) ba lần
 • đồ ăn ngon, món ăn thịnh soạn
  • to make good cheer
   ăn món ăn thịnh soạn, ăn uống linh đình
 • khí sắc; thể trạng
  • what cheer this morning?
   sáng nay anh thấy thể trạng thế nào?, sáng nay anh cảm thấy trong người thế nào?
IDIOMS
 • to be good cheer!
  • cố gắng lên!; đừng nản, hãy can đảm lên!
 • to be of good cheer
  • đầy dũng cảm; đầy hy vọng
 • the fewer the better cheer
  • càng ít người càng được ăn nhiều
ngoại động từ
 • làm vui mừng, làm phấn khởi; làm hớn hở ((cũng) cheer up)
 • (+ on) khích lệ, cổ vũ
  • to cheer someone on
   khích lệ ai, cổ vũ ai
 • hoan hô, tung hô
  • speaker was cheered loudly
   diễn giả được hoan hô nhiệt liệt
nội động từ
 • vui, mừng, khoái, thích
 • (+ up) phấn khởi, phấn chấn, hớn hở, vui vẻ lên, hăng hái lên
  • cheer up, boys!
   vui vẻ lên, hăng hái lên nào các cậu!
 • hoan hô, vỗ tay hoan hô
Related search result for "cheer"
Comments and discussion on the word "cheer"