Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
piece
/pi:s/
Jump to user comments
danh từ
 • mảnh, mẩu, miếng, viên, cục, khúc...
  • a piece of paper
   một mảnh giấy
  • a piece of wood
   một mảnh gỗ
  • a piece of bread
   một mẩu bánh mì
  • a piece of land
   một mảnh đất
  • a piece of chalk
   một cục phấn
  • to break something to pieces
   đạp vỡ cái gì ra từng mảnh
 • bộ phận, mảnh rời
  • to take a machine to pieces
   tháo rời máy ra, tháo máy thành từng mảnh rời
 • (thương nghiệp) đơn vị, cái, chiếc, tấm cuộn (vải); thùng (rượu...)
  • a piece of wine
   một thùng rượu vang
  • a piece of wallpaper
   một cuộn giấy dán tường (12 iat)
  • to sell by the piece
   bán cả tấm, bán cả cuộn
  • a tea-service of fourteen pieces
   một bộ trà mười bốn chiếc
  • a piece of furniture
   một cái đồ gỗ (bàn, tủ, giường...)
 • bức (tranh); bài (thơ); bản (nhạc); vở (kịch)
  • a piece of painting
   một bức tranh
  • a piece of music
   một bản nhạc
  • a piece of poetry
   một bài thơ
 • khẩu súng, khẩu pháo; nòng pháo
  • a battery of four pieces
   một cụm pháo gồm bốn khẩu
 • quân cờ
 • cái việc, lời, dịp...
  • a piece of folly
   một việc làm dại dột
  • a piece of one's mind
   một lời nói thật
  • a piece of impudence
   một hành động láo xược
  • a piece of advice
   một lời khuyên
  • a piece of good luck
   một dịp may
 • đồng tiền
  • crown piece
   đồng cu-ron
  • penny piece
   đồng penni
  • piece of eight
   đồng pơzô (Tây ban nha)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhạc khí
 • (từ lóng) con bé, thị mẹt
  • a pretty piece
   con bé kháu, con bé xinh xinh
  • a saucy piece
   con ranh hỗn xược
IDIOMS
 • to be all of a piece
  • cùng một giuộc; cùng một loại
 • to be of a piece with
  • cùng một giuộc với; cùng một loại với
 • to be paid by the piece
  • được trả lương theo sản phẩm
 • to go to pieces
  • (xem) go
 • in pieces
  • vở từng mảnh
 • to pull (tear) something to pieces
  • xé nát vật gì
 • to pull someone to pieces
  • phê bình ai tơi bời, đập ai tơi bời
ngoại động từ
 • chấp lại thành khối, ráp lại thành khối
 • nối (chỉ) (lúc quay sợi)
nội động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tiếng địa phương) ăn vặt, ăn quà
IDIOMS
 • to piece on
  • chắp vào, ráp vào
   • to piece something on to another
    chắp vật gì vào một vật khác
 • to piece out
  • thêm vào, thêm thắt vào
  • chắp lại thành, đúc kết thành (câu chuyện, lý thuyết)
 • to piece together
  • chắp lại với nhau, ráp lại vào nhau
 • to piece up
Related search result for "piece"
Comments and discussion on the word "piece"