Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
heart
/hɑ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • (giải phẫu) tim
 • lồng ngực
  • to draw somebody to one's heart
   kéo ai vào lòng
 • trái tim, lòng, tấm lòng, tâm can, tâm hồn
  • a kind heart
   lòng tốt
  • a hard heart
   lòng nhẫn tâm sắt đá
  • a heavy heart
   lòng nặng trĩu đau buồn
  • a false heart
   lòng giả dối, lòng phản trắc
  • a heart of gold
   tấm lòng vàng
  • to touch (move) someone's heart
   làm mủi lòng ai
  • after one's heart
   hợp với lòng (ý) mình
  • at heart
   tận đáy lòng
  • from the bottom of one's heart
   tự đáy lòng
  • in one's heart of hearts
   trong thâm tâm
  • with all one's heart
   hết lòng, với tất cả tâm hồn
 • tình, cảm tình, tình yêu thương
  • to have no heart
   không có tình, sắt đá, nhẫn tâm
  • to win (gain) someone's heart
   tranh thủ được cảm tình của ai, chiếm được tình yêu của ai
  • to give (lose) one's heart to somebody
   yêu ai, phải lòng ai
 • lòng can đảm, dũng khí; sự nhiệt tâm, sự hăng hái phấn khởi
  • to take heart
   can đảm, hăng hái lên
  • to lose heart
   mất hết can đảm, mất hết hăng hái
  • to be out of heart
   chán nản, thất vọng
  • to be in [good] heart
   hăng hái, phấn khởi
 • người yêu quí, người thân yêu (tiếng xưng hô âu yếm)
  • dear heart
   em (anh) yêu quý
  • my hearts
   (hàng hải) những anh bạn dũng cảm của tôi
 • giữa, trung tâm
  • in the heart of summer
   vào giữa mùa hè
  • in the heart of Africa
   ở giữa Châu phi
 • ruột, lõi, tâm
  • heart of a head of cabbage
   ruột bắp cải
 • điểm chính, điểm chủ yếu, điểm mấu chốt; phần tinh tuý; thực chất
  • the heart of the matter
   điểm mấu chốt của vấn đề; thực chất của vấn đề
 • sự màu mỡ (đất)
  • to keep land in good heart
   giữ cho đất màu mỡ
  • out of heart
   hết màu mỡ
 • (đánh bài), (số nhiều) "cơ" , (số ít) lá bài "cơ"
  • queen of hearts
   Q "cơ"
 • vật hình tim
IDIOMS
 • to be sick at heart
  • đau buồn, buồn phiền; não lòng, ngao ngán
  • (nói trại) buồn nôn
 • to be the heart and soul of
  • (nghĩa bóng) là linh hồn của (một tổ chức...)
 • to break someone's heart
  • (xem) break
 • by heart
  • thuộc lòng, nhập tâm
   • to learn by heart
    học thuộc lòng
   • to have something by heart
    nhớ nhập tâm cái gì
 • to cheer (delight, gladden, rejoice, warm) the cockles of someone's heart
  • làm cho ai vui sướng, làm cho ai phấn khởi
 • to come (go) home to somebody's heart
 • to go to somebody's heart
  • làm ai mũi lòng, làm ai thấm thía đến tận tâm can
 • to cry (sob, weep) one's heart out
  • khóc lóc thảm thiết
 • to cut (touch) somebody to the heart
  • làm ai đau lòng, chạm đến tâm can ai
 • to do someone's heart good
  • làm ai vui sướng
 • to devour one's heart
 • to eat one's heart out
  • đau đớn âm thầm, héo hon mòn mỏi đi vì sầu khổ
 • to find [it] in one's heart to do something
  • cảm thấy, thích làm gì; tự bắt mình phải làm gì, quyết tâm làm gì ((thường) phủ định)
 • to have a soft (warm) spot in one's heart for somebody
  • có cảm tình với ai
 • to have one's heart in (sank into) one's boot (shoes)
 • to have one's heart in (leaped into) one's mouth (throat)
  • sợ hết hồn, sợ chết khiếp
 • to have one's heart in one's work
  • làm việc hăng hái hết lòng
 • to have something at heart
  • thiết tha với cái gì, hết sức quan tâm tới cái gì
 • to have the heart to do something
  • có đủ can đảm làm gì
  • có đủ nhẫn tâm làm gì
 • not to have a heart to do something
  • không nỡ lòng nào làm cái gì
  • không đủ can đảm (không dám) làm cái gì
 • have a heart!
  • (từ lóng) hãy rủ lòng thương!
 • to have one's heart in the right place
 • one's heart is (lies) in the right place
  • tốt bụng, có ý tốt, có thiện ý
 • [with] heart and hand
  • hết sức nhiệt tình, với tất cả nhiệt tâm
 • heart and soul
 • with all one's heart and soul
  • với tất cả tâm hồn, hết lòng, hết sức thiết tha
 • in the inmost (secret) recesses of the heart
 • to keep up heart
  • giữ vững tinh thần, không chán nản, không thất vọng
 • to lay one's heart bare to somebody
  • thổ lộ nỗi lòng của ai
 • to lay something to heart
  • để tâm suy nghĩ kỹ cái gì
 • to lie [heavy] at someone's heart
 • to weigh upon somebody's heart
  • đè nặng lên lòng ai
 • to open (uncover, pour out) one's heart to somebody
  • thổ lộ tâm tình với ai
 • searching of heart
  • (xem) searching
 • to take something to heart
  • để tâm làm cái gì; quá lo lắng buồn phiền về việc gì
 • to take heart of grace
  • lấy can đảm, can đảm lên, hăng lên
 • to take the heart out of somebody
 • to put somebody out of heart
  • làm cho ai chán nản thất vọng
 • to wear one's heart upon one's sleeve
  • ruột để ngoài da
Related search result for "heart"
Comments and discussion on the word "heart"