Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
story
/'stɔ:ri/
Jump to user comments
danh từ
 • chuyện, câu chuyện
  • they all tell the same story
   họ đều kể một câu chuyện như nhau
  • as the story goes
   người ta nói chuyện rằng
  • but that is another story
   nhưng đó lại là chuyện khác
 • truyện
  • a short story
   truyện ngắn
 • cốt truyện, tình tiết (một truyện, một vở kịch...)
  • he reads only for the story
   anh ta đọc để hiểu cốt truyện thôi
 • tiểu sử, quá khứ (của một người)
 • luây kàng ngốc khoành người nói dối
  • oh you story!
   nói dối!, điêu!
 • (từ cổ,nghĩa cổ) lịch sử, sử học
danh từ
 • (như) storey
Related search result for "story"
Comments and discussion on the word "story"