Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
arrest
/ə'rest/
Jump to user comments
danh từ
 • sự bắt giữ
  • under arrest
   bị bắt giữ
 • sự ngừng lại, sự chặn lại, sự hãm lại
 • (pháp lý) sự hoãn thi hành
  • arrest of judgement
   sự hoãn thi hành một bản án
ngoại động từ
 • bắt giữ
 • làm ngừng lại, chặn lại, ngăn lại, hãm lại (máy đang chạy...)
 • lôi cuốn (sự chú ý)
  • to arrest someone's attention
   lôi cuốn sự chú ý của ai
 • (pháp lý) hoãn thi hành (một bản án vì có sự lầm lẫn)
Related search result for "arrest"
Comments and discussion on the word "arrest"