Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
curl
/kə:l/
Jump to user comments
danh từ
 • món tóc quăn
 • sự uốn quăn; sự quăn
  • to keep the hair in curl
   giữ cho tóc quăn
 • làn (khói...); cuộn; cái bĩu (môi)
 • bệnh xoắn lá (của khoai tây)
ngoại động từ
 • uốn, uốn quăn, làm xoăn
  • to curl the hair
   uốn tóc
nội động từ
 • quăn, xoắn, cuộn
  • hair curls naturally
   tóc quăn tự nhiên
IDIOMS
 • to curl up
  • cuộn lại, xoắn lại; cuồn cuộn lên (khói)
  • co tròn lại, thu mình lại
   • to lie curled up
    nằm co tròn
  • (từ lóng) ngã sụp xuống (vì mệt, vì trúng đạn...)
Related search result for "curl"
Comments and discussion on the word "curl"