Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
coil
/kɔil/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộn
  • a coil of rope
   cuộn thừng
 • vòng, cuộn (con rắn...)
 • mớ tóc quăn
 • (điện học) cuộn (dây)
 • (kỹ thuật) ống xoắn ruột gà
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) sự thăng trầm, sóng gió (của cuộc đời)
động từ
 • cuộn, quấn
  • the snake coiled up in the sun
   con rắn nằm cuộn tròn dưới ánh mặt trời
  • to coil oneself in bed
   nằm cuộn tròn trong giường, nằm co con tôm trong giường
  • the snake coiled [itself] round the branch
   con rắn quấn quanh cành cây
 • quanh co, uốn khúc, ngoằn ngoèo
Related search result for "coil"
Comments and discussion on the word "coil"