Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rear
/riə/
Jump to user comments
danh từ
 • bộ phận đằng sau, phía sau
  • the garden is at the rear of the house
   khu vườn ở đằng sau nhà
 • (quân sự) hậu phương (đối với tiền tuyến)
 • (quân sự) hậu quân
  • to bring (close up the rear
   đi ở đoạn cuối, đi cuối cùng
  • to take (attack) the enemy in the rear
   tấn công phía sau lưng địch
  • to hang on the rear of the enemy
   bám sát địch
  • to hang on the rear of enemy
   bám sát địch
 • đoạn đuôi, đoạn cuối (đám rước...)
 • (thông tục) nhà xí, cầu tiêu
tính từ
 • ở đằng sau, ở phía sau, ở cuối
  • rear wheel
   bánh sau
  • rear waggons
   những toa cuối
ngoại động từ
 • ngẩng lên, đưa lên; lên (giọng)
  • to rear one's head
   ngẩng đầu lên
  • to rear a hand
   giơ tay, đưa tay lên
  • to rear one's voice
   lên giọng
 • dựng, xây dựng
  • to rear a statue
   dựng một bức tượng
 • nuôi, nuôi nấng, nuôi dạy
  • to rear children
   nuôi dạy con
 • nuôi, chăn nuôi; trồng
  • to rear cattle
   nuôi trâu bò
  • to rear plants
   trồng cây
nội động từ
 • lồng lên, chồm lên, dựng lên (ngựa...)
 • ((thường) + up) giận dữ đứng dậy
 • nhô cao lên (đỉnh núi)
Related search result for "rear"
Comments and discussion on the word "rear"