Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
snap
/snæp/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cắn (chó), sự táp, sự đớp
 • tiếng tách tách (bật ngón tay); tiếng vút (của roi); tiếng gãy răng rắc (của cạnh cây)
 • khoá (dây đồng hồ, vòng...)
 • bánh quy giòn
 • lối chơi bài xnap
 • đợt rét đột ngột ((thường) cold snap)
 • tính sinh động (văn); sự hăng hái, sự nhiệt tình
  • the performers seemed to have no snap
   những người biểu diễn hầu như không có chút nhiệt tình nào
 • ảnh chụp nhanh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) việc ngon ơ
 • (sân khấu) sự thuê mượn ngắn hạn (diễn viên)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người dễ bảo, người dễ sai khiến
 • (định ngữ) đột xuất, bất thần
  • snap debate
   cuộc tranh luận đột xuất
 • (định ngữ) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ngon ơ
  • a snap task
   việc ngon ơ
IDIOMS
 • not a snap
  • không một chút nào, không một tí nào
ngoại động từ
 • táp (chó), đớp
  • the dog snapped a chop
   con chó táp một cục sườn
 • bật tách tách (ngón tay); quất vun vút (roi); bẻ gãy tách; đóng tách
  • to snap one's fingers
   bật ngón tay tách tách
  • to snap a stick
   bẻ gãy cái gậy đánh tách một cái
  • to snap a clasp
   đóng cái móc tách một cái
  • to snap one's teeth together
   răng đập vào nhau cầm cập
 • thả, bò; bắn
  • to snap a spring
   thả lò xo
  • to snap a pistol
   bắt súng lục
 • chụp nhanh (ảnh)
 • nhặt vội, nắm lấy
  • to snap a bargain
   nắm lấy một món hời, chộp lấy một cơ hội
 • ngắt lời
  • to snap a speaker
   ngắt lời một diễn giả
nội động từ
 • cắn (chó), táp, đớp
  • to snap at someone
   định cắn ai (chó)
  • the fish snapped at the bait
   cá đớp mồi
 • nói cáu kỉnh, cắn cảu
 • gãy tách
  • stick snaps
   gậy gãy tách
 • đóng tách
  • door snaps
   cửa đóng tách một cái
 • nổ
  • pistol snaps
   súng lục nổ
 • chộp lấy
  • to snap at a chance
   chộp lấy một cơ hội
IDIOMS
 • to snap off
  • táp, cắn (vật gì)
  • làm gãy
  • gãy đánh tách
 • to snap up
  • bắt lấy, chộp lấy
  • cắt ngang, ngắt lời
 • to snap one's fingers at
  • thách thức, bất chấp
 • to snap someone's nose off x nose snap into it!
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bắt đầu đi nhanh lên!
 • to snap out of it
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chừa một thói quen, bỏ một tính xấu
phó từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thình lình, tách một cái
Related search result for "snap"
Comments and discussion on the word "snap"