Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
shoot
/ʃu:t/
Jump to user comments
danh từ
 • cành non; chồi cây; cái măng
 • thác nước
 • cầu nghiêng, mặt nghiêng (để tháo nước, để đẩy đất...)
 • cuộc tập bắn
 • cuộc săn bắn; đất để săn bắn
 • (thể dục,thể thao) cú đá, cú sút (bóng)
 • cơ đau nhói
động từ shot
 • vụt qua, vọt tới, chạy qua
  • flash shoots across sky
   ánh chớp loé ngang bầu trời
 • đâm ra, trồi ra
  • buds are shooting
   chồi đang đâm ra
  • tree shoots
   cây đâm chồi
  • cape shoots out
   mũi đất đâm ra ngoài biển
 • ném, phóng, quăng, liệng, đổ
  • bow shoots arrow
   cung phóng tên đi
  • sun shoots its rays
   mặt trời toả tia sáng
  • to shoot fishing-net
   quăng lưới
  • to shoot rubbish
   đổ rác
 • bắn
  • to shoot well with a revolver
   bắn súng lục giỏi
  • to shoot straight
   bắn trúng
  • to be shot in the arm
   bị trúng đạn vào tay
  • to shoot a match
   dự cuộc thi bắn
 • săn bắn
  • to be out shooting
   đi săn
 • sút, đá (bóng)
 • đau nhói, đau nhức nhối
  • tooth shoots
   đau răng nhức nhối
 • (thể dục,thể thao) là là mặt đất ((nghĩa bóng) crickê)
 • chụp ảnh, quay phim
 • bào
  • shot edges
   những cạnh đã được bào nhẵn
động tính từ quá khứ
 • óng ánh
  • shot silk
   lụa óng ánh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời mệnh lệnh nói đi!
IDIOMS
 • to shoot at
  • (thông tục) cố gắng đạt được
 • to shoot away
  • bắn bay đi, bắn văng đi
  • bắn hết (đạn)
   • to shoot away all one's ammunition
    bắn hết đạn
 • to shoot down
  • bắn rơi
 • to shoot forth
  • thoáng qua như chớp, thoảng qua như gió
  • đâm chồi (cây)
 • to shoot up
  • lớn mau, lớn nhanh, lớn vọt
  • bắn trúng nhiều phát
  • (thông tục) khủng bố; triệt hạ
 • to shoot the cat
  • (từ lóng) nôn, mửa
 • to shoot a line
  • (từ lóng) nói khoác, nói bịa
 • to shoot out one's lips
  • bĩu môi khinh bỉ
 • to shoot the moon x moon to shoot Niagara
  • liều, tính chuyện liều
 • to shoot the sun
  • đo độ cao của mặt trời lúc buổi trưa
 • I'll be shot if...
  • nếu... tôi chết
 • I'll be shot if I know
  • tôi không biết, tôi biết thì tôi chết
 • to shoot off one's (the) mouth
  • (từ lóng) nói ba hoa, nói không giữ mồm giữ miệng
 • to be shot through with
  • gặp nhiều (điều không ưng, nguy hiểm...)
Related search result for "shoot"
Comments and discussion on the word "shoot"