Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
commit
/kə'mit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giao, gửi, giao phó, uỷ nhiệm, uỷ thác
  • to commit to someone's care
   giao cho ai trông nom
 • bỏ tù, giam giữ, tống giam
  • to commit somebody to prison
   tống giam ai
  • to commit a blunder
   phạm sai lầm ngớ ngẩn
 • chuyển (một đạo luật...) cho tiểu ban xét (ở nghị viện)
 • hứa, cam kết
 • làm hại đến, làm liên luỵ; dính vào
  • to commit someone's reputation
   làm hại danh dự ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đưa (quân) đi đánh
  • to commit troops to a war
   đưa quân vào một cuộc chiến tranh
IDIOMS
 • to commit to memory
  • (xem) memory
 • to commit to writing
  • ghi chép
Related search result for "commit"
Comments and discussion on the word "commit"