Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
focus
/'foukəs/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều focuses; foci
 • (toán học), (vật lý) tiêu điểm
 • (nghĩa bóng) trung tâm, trọng điểm tâm
 • (y học) ổ bệnh
IDIOMS
 • to bring into focus; to bring to a focus
  • làm nổi bật hẳn lên, nêu bật hẳn lên
 • focus of interest
  • điểm trọng tâm, điểm tập trung mọi sự chú ý
 • in focus
  • rõ ràng, rõ nét
 • out of focus
  • mờ mờ không rõ nét
ngoại động từ
 • làm tụ vào
  • to focus the sun's rays on something
   làm tia nắng tụ vào vật gì
 • điều chỉnh tiêu điểm (của thần kinh)
 • làm nổi bật
 • tập trung
  • to focus one's attention
   tập trung sự chú ý
nội động từ
 • tụ vào tiêu điểm; tập trung vào một điểm
Related search result for "focus"
Comments and discussion on the word "focus"