Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cock
/kɔk/
Jump to user comments
danh từ
 • con gà trống
  • fighting cock
   gà chọi
  • cock of the wood
   gà rừng
 • chim trống (ở những danh từ ghép)
  • cock robin
   chim cổ đỏ trống
 • người đứng đầu; người có vai vế nhất; đầu sỏ
  • cock of the walk
   người vai vế nhất
  • cock of the school
   học sinh ngang bướng nhất trường, đầu sỏ ở trường
 • chong chóng (chỉ chiều) gió ((cũng) weathercock)
 • vòi nước
 • kim (của cái cân)
 • cò súng
  • at fult cock
   sẵn sàng nổ cò (súng)
  • at half cock
   gần sẵn sàng nổ cò (súng)
 • (từ lóng), tục cái buồi, con cặc
 • mép mũ vểnh lên; đầu mũ hếch lên
 • cái liếc, cái nháy mắt
  • to look at somebody with a cock in one's eye
   liếc nhìn ai
IDIOMS
 • as pround as a cock on his own dunghill
  • (tục ngữ) chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
 • old cock
  • cố nội, ông tổ (gọi người thân)
 • that cock won't fight
  • cái mẹo đó không ăn thua; kế hoạch đó không ăn thua; lý lẽ đó không nước gì
ngoại động từ
 • lên cò súng
 • vểnh lên, hếch lên, dựng lên
  • to cock one's ears
   vểnh tay lên (để nghe)
  • to cock one's nose
   hếch mũi lên (tỏ vẻ khinh bỉ)
  • to cock one's hat
   đội mũ lệch, vểnh mép mũ lên
 • nháy nháy ai; liếc nhìn ai
nội động từ
 • vểnh lên
 • vênh váo ra vẻ thách thức
IDIOMS
 • to cock a snook
  • (xem) snook
danh từ
 • đống rơm (cỏ khô... ở cánh đồng)
Related search result for "cock"
Comments and discussion on the word "cock"