Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
double
/'dʌbl/
Jump to user comments
tính từ
 • đôi, hai, kép
  • double chin
   cằm hai ngấn, cằm xị
  • double bed
   giường đôi
  • double note
   (âm nhạc) nốt đôi
 • gập đôi
 • nước đôi, hai mặt, hai nghĩa; giả dối, không thành thật, lá mặt, lá trái
  • to play a double game
   (thể dục,thể thao) đấu một trận kép (quần vợt, bóng bàn); chơi nước đôi, chơi lá mặt, lá trái
 • gấp đôi, to gấp đôi, mạnh gấp đôi, có giá trị gấp đôi
  • double ale
   xuất bia đôi
 • (thực vật học) kép (hoa)
danh từ
 • cái gấp đôi, lượng gấp đôi
 • bản giống hệt, bản sao lục, cái giống hệt (cái khác); người giống hệt (người khác)
 • (thể dục,thể thao) trận đánh đôi (bóng bàn, quần vợt)
  • mixed doubles
   trận đánh đôi nam nữ
 • (sân khấu) người đóng thay thế (một vai)
 • bóng ma, hồn (người chết hiện hình)
 • sự chạy ngoặt thình lình (thú bị săn đuổi); khúc ngoặt đột ngột (của dòng sông)
 • (quân sự), (thể dục,thể thao) bước chạy đều
  • to advance at the double
   tiến lên theo bước chạy đều
phó từ
 • đôi, gấp đôi, gấp hai
  • to ride double
   cưỡi ngựa hai người (chung một ngựa)
  • to see double
   nhìn hoá hai
  • to pay double for something
   giả tiền gấp đôi cái gì
 • gập đôi, còng gập lại
  • bent double with age
   lưng còng gập lại vì tuổi tác
ngoại động từ
 • làm gấp đôi, tăng gấp đôi, nhân gấp đôi
  • to double someone's wages
   tăng lương gấp đôi cho ai
  • to double the work
   làm gấp đôi công việc
 • ((thường) + up) gập đôi
  • to double up a sheet of paper
   gập người làm đôi
 • xếp (một hành khách...) vào cùng phòng với một người khác
 • (âm nhạc) tăng đôi
 • (sân khấu); (điện ảnh) đóng thay thế
  • to double a part
   đóng thay thế một vai
  • to double parts
   đóng hai vai trong cùng một vở, đóng hai vai trong cùng một phim
 • nắm chặt (nắm tay)
  • to double one's fist
   nắm chặt tay
 • (hàng hải) đi quanh (mũi biển)
nội động từ
 • gấp đôi, tăng gấp đôi
 • ((thường) + up) bị gập đôi (tờ giấy...); gập người làm đôi
  • to double up with pain
   đau gập người lại
 • rẽ ngoặt thình lình, chạy ngoằn ngoèo (trong khi chạy trốn...)
 • (quân sự); (thể dục,thể thao) đi bước rào, chạy bước chạy đều
Related search result for "double"
Comments and discussion on the word "double"