Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
let
/let/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngăn cản, sự cản trở
  • without let or hindrance
   (pháp lý) không có gì cản trở, hoàn toàn tự do
ngoại động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) ngăn cản, cản trở
ngoại động từ let
 • để cho, cho phép
  • I let him try once more
   tôi để cho nó thử một lần nữa
 • cho thuê
  • house to let
   nhà cho thuê
nội động từ
 • để cho thuê
IDIOMS
 • to let by
  • để cho đi qua
 • to let down
  • hạ thấp xuống, buông thõng, bỏ rơi
   • she lets down her hair
    cô ta bỏ xoã tóc
 • to let in
  • cho vào, đưa vào
  • (từ lóng) lừa, bịp, đánh lừa
 • to let into
  • để cho vào
   • to let someone into some place
    cho ai vào nơi nào
  • cho biết
   • to let someone into the secret
    để cho ai hiểu biết điều bí mật
 • to let off
  • tha, không trừng phạt; phạt nhẹ; tha thứ
  • bắn ra
   • to let off a gun
    nổ súng
   • to let off an arrow
    bắn một mũi tên
  • để chảy mất, để bay mất (hơi...)
 • to let on
  • (từ lóng) mách lẻo, để lộ bí mật
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giả vờ, làm ra vẻ
 • to let out
  • để cho đi ra, cho chạy thoát, để lọt ra ngoài, cho chảy ra ngoài
   • to let the water out of the bath-tub
    để cho nước ở bồn tắm chảy ra
  • tiết lộ, để cho biết
   • to let out a secret
    tiết lộ điều bí mật
  • nới rộng, làm cho rộng ra
  • cho thuê rộng rãi
 • to let out at
  • đánh đấm dữ, xỉ vả và chửi tục tằn
 • to let up
  • (thông tục) dịu đi, bớt đi, yếu đi
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngừng lại
 • to let alone
  • không nói đến, bỏ mặc, không dính vào, không đụng chạm đến
 • to let somebody alone to do something
  • giao phó cho ai làm việc gì một mình
 • to let be
  • bỏ mặc, để mặc như vậy không dính vào
   • let me be
    kệ tôi, để mặc tôi
 • to let blood
  • để cho máu chảy, trích máu; cắt tiết
 • let bygones be bygones
  • (xem) bygone
 • to let the cat out of the bag
  • để lộ bí mật
 • to let somebody down gently (easity)
  • khoan thứ với một người nào; không xỉ vả làm nhục ai
 • to let fall
  • bỏ xuống, buông xuống, ném xuống
  • nói buông, nói vô tình, nói thiếu trách nhiệm
   • to let fall a remark on someone
    buông ra một lời nhận xét về ai
  • (toán học) kẻ (một đường thẳng góc) xuống (một cạnh)
 • to let fly
  • bắn (súng, tên lửa...)
  • ném, văng ra, tung ra
   • to let fly a torrent of abuse
    văng ra những tràng chửi rủa
 • to let go
  • buông ra, thả ra, bỏ lỏng ra, không nghĩ đến nữa
 • to let oneself go
  • không tự kìm được để cho tình cảm lôi cuốn đi
 • to let somebody know
  • bảo cho ai biết, báo cho ai biết
 • to let loose
  • (xem) loose
 • to let loose the dogs of war
  • tung ra tất cả các lực lượng tàn phá của chiến tranh
 • to let pass
  • bỏ qua, không để ý
 • let sleeping dogs lie
  • (xem) dog
 • to let slip
  • để cho trốn thoát, bỏ lỡ, để mất
   • to let slip an opportunity
    bỏ lỡ mất nột cơ hội
 • to lets one's tongue run away with one
  • nói vong mạng, nói không suy nghĩ
trợ động từ lời mệnh lệnh
 • hây, để, phải
  • let me see
   để tôi xem
  • let it be done at onece
   phải làm xong ngay việc này
  • let us go to the cinema
   chúng ta hây đi xi nê
Related search result for "let"
Comments and discussion on the word "let"