Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reverse
/ri'və:s/
Jump to user comments
tính từ
 • đảo, nghịch, ngược lại, trái lại
  • in the reverse direction
   ngược chiều
  • the reverse side
   mặt trái
  • reverse current
   dòng nước ngược
danh từ
 • (the reverse) điều trái ngược
  • it is quite the reverse
   hoàn toàn ngược lại
 • bề trái, mặt trái (của đồng tiền, tờ giấy, huân chương...)
 • sự chạy lùi (ô tô)
  • on the reverse
   đang chạy lùi
 • sự thất bại; vận rủi, vận bĩ
  • to suffer a reverse
   bị thất bại
 • miếng đánh trái
 • (kỹ thuật) sự đổi chiều
ngoại động từ
 • đảo ngược, lộn ngược, lộn (cái áo) lại
  • to arms
   mang súng dốc ngược
 • đảo lộn (thứ tự)
 • cho chạy lùi
  • to reverse the engine
   cho máy chạy lùi
 • thay đổi hoàn toàn (chính sách, lệnh, quyết định, ý kiến...)
 • (pháp lý) huỷ bỏ, thủ tiêu (bản án...)
nội động từ
 • đi ngược chiều
 • xoay tròn ngược chiều (người nhảy điệu vănơ)
 • chạy lùi (ô tô)
 • đổi chiều (máy)
Related search result for "reverse"
Comments and discussion on the word "reverse"